Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
Lektor: Mgr. Lukáš Franc
Přihlásit
Termín konání: 9. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22500C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Program zaměřuje svou pozornost na základy teorií závislosti na návykových látkách (dále NL), na členění, účinky a důsledky užívání vybraných NL. Pozornost dále upírá k motivům a příčinám užívání NL, kdy pochopení těchto skutečností umožňuje volbu optimálního přístupu ke klientovi ohroženému užíváním NL. Účastníkům nastiňuje možné komunikační přístupy ke klientovi spolu se způsoby snižování možných komunikačních rizik. Součástí programu je prakticky zaměřené představení motivačních rozhovorů a nácvik vybraných postupů. V neposlední řadě se účastníci seznámí s možnostmi kam klienta nasměrovat k další odborné pomoci.

Přínos kurzu:

Absolventi se budou základním způsobem orientovat v typologii NL a jejích účincích. Seznámí se s příčinami závislosti a příběhy klientů. Budou schopni odhadnout aktuální psychický stav klienta a přizpůsobit se mu v rámci komunikace. Budou znát preventivní přístupy a přístupy snižování rizik, a tak budou schopni klienta nasměrovat do odborné služby a budou lépe vědět, v jakém zdravotním stavu klient je a lépe porozumí jeho potřebám. Dozví se základní principy motivačních rozhovorů a vyzkouší si komunikaci s klientem v modelové situaci. Společně s lektorem rozeberou příklady z praxe. 

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení
 • očekávání od programu
 • pravidla školení

2. Blok I.

 • základní terminologie v adiktologii
 • příčiny drogových závislostí

3. Blok II.

 • příznaky a důsledky užití NL
 • přístup Harm reduction
 • možnosti adiktologické péče

4. Blok III.

 • komunikace se závislým
 • motivační rozhovor - nácvik
 • modelové situace

5. Blok IV.

 • příklady z praxe
 • rozbor kasuistik

6. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazování

Poznámka: