Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
Lektor: JUDr. Marek Šimek
Přihlásit
Termín konání: 8. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22474C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen především těm úředníkům ÚSC působících na úseku živnostenského úřadu a zabývajících se kontrolní činností.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s právní úpravou na úseku živnostenského podnikání, a to zejména v návaznosti na kontrolní činnost na tomto úseku s ohledem na stávající judikaturu v této oblasti. Hlavním cílem je tak upozornit na stěžejní práva a povinnosti vyplývající pro orgány veřejné správy z této právní úpravy v návaznosti na práva a povinnosti podnikatelských subjektů.

Program kurzu:

 

Blok I.

 • Úvod. 
 • Krátká historie živnostenského podnikání na území ČR. 
 • Základní pojmy.

Blok II. 

 • Pozitivní a negativní vymezení živnosti. 
 • Druhy živností. 
 • Živnosti ohlašovací. 
 • Živnosti koncesované. 
 • Práva a povinnosti podnikatelů. 
 • Sankce dle živnostenského zákona a jejich ukládání.

Blok III.

 • Dozorová činnost na úseku živnostenského podnikání. 
 • Úkony před zahájením kontroly. 
 • Zahájení kontroly. 
 • Práva a povinnosti dozorových orgánů. 
 • Práva a povinnosti kontrolovaných. 
 • Procesní postup kontroly. 
 • Protokol o kontrole. 
 • Opravné prostředky.

Blok IV. 

 • Judikatura v oblasti živnostenského podnikání a kontroly.

Blok V.

 • Dotazy, diskuze.


Poznámka: