Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.
Přihlásit
Termín konání: 14. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22423C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program se zaměřuje na základní nastínění problematiky duševních onemocnění s ohledem na praktické potřeby pracovníků působících v sociální oblasti. Účastníci se seznámí jednak s vymezením duševního zdraví a duševní nemoci a jednak se základními pojmy, vybranými duševními onemocněními a jejich průběhem. V neposlední řadě je věnována pozornost též behaviorálním poruchám a specifickým potřebám osob s duševním onemocněním. 

Přínos kurzu:

Absolvent se bude orientovat v problematice duševních nemocí. Dokáže vymezit duševní zdraví a duševní nemoc. Také dovede popsat vybraná duševní onemocnění a behaviorální poruchy, včetně specifických potřeb a nepříznivé sociální situace osob s duševním onemocněním. Bude schopen využít nabyté znalosti v praxi.

Program kurzu:


1. Úvod

 • seznámení s harmonogramem
 • způsobem práce lektora a očekáváními účastníků

2. Duševní nemoc - duševní zdraví

 • duševní nemoc – duševní zdraví- definice duševní nemoci
 • hranice normality
 • příčiny vzniku
 • průběh

3. Základní přehled duševních onemocnění

 • základní dělení duševních nemocí – organické, psychózy, neurózy, poruchy osobnosti, poruchy chování
 •  mezinárodní klasifikace nemocí

4. Charakteristika vybraných duševních a behaviorálních poruch, včetně specifických potřeb

 • charakteristika poruch
 • specifika v komunikaci a přístupu - demence, schizofrenie, afektivní poruchy, neurotické a úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, autismus, poruchy chování, poruchy příjmu potravy
 • specifické potřeby osob s duševním onemocněním

5. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • dotazování
 • diskuze

Poznámka: