Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Přihlásit
Termín konání: 15. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22405C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen zejména úředníkům ÚSC, kteří pro svou odbornou činnost využívají údaje z informačních systémů veřejné správy v přenesené i samostatné působnosti.

Přínos kurzu:

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou ochrany osobních údajů obsažených v informačních systémech veřejné správy a jejich využívání, a to v kontextu platného legislativního rámce zejména s ohledem na Obecné nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů.

Program kurzu:

 

1. Právní rámec

 • Aktuální stav legislativy upravující problematiku ochrany osobních údajů a využívání údajů z informačních systémů veřejné správy. 

2. Nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů (GDPR)

 • Obecné pojmy – co je osobní údaj, zpracování a jeho omezení, profilování, pseudonymizace, správce a jeho povinnosti, zpracovatel a jeho povinnosti, příjemce, zvláštní kategorie osobních údajů. 
 • Zásady ochrany osobních údajů – zákonnost – kdy je zpracování zákonné, korektnost a transparentnost, účel zpracování, podoba a charakter údajů. 
 • Souhlas subjektu údajů – náležitosti žádosti o souhlas, poučení o právech subjektu údajů, způsoby vyjádření souhlasu, co není souhlas, důsledky porušení pravidel pro získání souhlasu. 
 • Práva subjektu údajů – transparentnost, přístup k osobním údajům, oprava, právo být zapomenut, omezení zpracování, právo vznést námitku. 
 • Zabezpečení osobních údajů – opatření k ochraně osobních údajů, ohlašování a oznamování porušení zabezpečení. 
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů – jmenování, postavení, úkoly. 
 • Dozorové úřady – příslušnost, úkoly, pravomoci, spolupráce a vzájemná pomoc.

3. Informační systémy veřejné správy

 • Základní registry - obecné pojmy - referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci, editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů; Registr obyvatel – údaje, vazby na ostatní základní registry a na agendový informační systém evidence obyvatel; Registr územní identifikace – údaje, vazby na ostatní základní registry a agendový informační systém evidence obyvatel, způsoby čerpání údajů. 
 • Informační systém evidence obyvatel – údaje, editoři, způsoby čerpání údajů. 
 • Oznamování a odstraňování nesouladů – důvodná pochybnost, formuláře sloužící k oznamování pochybnosti, kdo je zodpovědný za odstranění nesouladu. 
 • Další informační systémy veřejné správy – přehled, zákonné případy využití údajů, způsoby čerpání údajů.

4. Pravidla využívání údajů 

 • Rozsah čerpání podle zvláštních zákonů, rozsah pro splnění daného úkolu. 
 • Uvádění důvodu při vstupování do systémů - proč se důvod uvádí, charakteristika důvodu. 
 • Způsoby vyznačení ve spisové dokumentaci. 
 • Vedlejší evidence vstupů do informačních systémů – důvody vedení, způsob vedení. 
 • Kontrola oprávněnosti – kdo kontroluje využívání údajů, co se kontroluje, sankce za porušení zákona.

5. Závěr kurzu

 • Rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.