Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-304/2016;
MV ČR
AK/PV-587/2016
Lektor: PhDr. Dagmar Grau
Přihlásit
Termín konání: 8. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22348C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Kurz je určen především vyšším úředníkům ÚSC, kteří se v rámci své pracovní činnosti podílejí na výkonu veřejné správy v oblasti školství. Program je však určen i všem ostatním, které daná problematika zajímá.

Přínos kurzu:


Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti úředníků ÚSC, kteří se v rámci své odborné činnosti zabývají školskou problematikou zejména na úrovni vztahu zřizovatel - školská příspěvková organizace. Program si dále klade za cíl zprostředkovávat inspirativní příklady dobré praxe, které mohou sehrát významnou úlohu v řešení sporných otázek ve vztazích mezi zřizovateli a představiteli školských zařízení. Program je zaměřen zejména na praktický aspekt problematiky. 

Program kurzu:


1. Úvod


2. Zřizovací listina školského zařízení

  • Náležitosti zřizovací listiny.
  • Vymezení postavení ředitele školy.

3. Problematika jmenování a odvolávání ředitele

  • Kdy zřizovatel jmenuje ředitele.
  • Kdy prodlužuje dobu pracovního poměru ředitele.
  • Kdy odvolává ředitele.
  • Jak řešit situaci po odstoupení ředitele.

4. Stanovení platu a odměny

  • Smluvní plat.
  • Kritéria hodnocení.

8. Závěr


Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.