Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
Lektor: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 15. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22332C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků vykonávající dozorovou činnost na stavbách nebo vykonávají investorskou a inženýrskou činnost, zadávají veřejné zakázky na výkon TDS u staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je uceleně a přehledně  seznámit účastníky z řad vybraných ÚSC s  funkcí a činností technického dozoru stavebníka pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů,  s požadavky kladených na výkon této funkce ve vazbě na aktuální úpravu právních předpisů z oblasti veřejného stavebního práva (stavební zákon, autorizační zákon ) a smluvních vztahů (občanský zákoník, ZZVZ).

Program kurzu:

 

1. Technický dozor stavebníka 

 • Vymezení pojmu v systému práva:

    - kvalifikační požadavky,

    - autorizace, obory a vliv na činnost TDS,

    - rozsah působnosti autorizované osoby.


2. Odpovědnost TDS 

 • Správněprávní, trestněprávní. 
 • Profesní, pracovněprávní. 
 • Občanskoprávní.

3. Stavební zákon, novelizace a vliv na výkon TDS 

 • Vybrané pojmy SZ. 
 • Stavby vyžadující TDS jako AO, Metodiky MMR pro výkon na víceoborových stavbách. 
 • Oprávnění k realizaci stavby. 
 • Kolaudace. 
 • Obecné požadavky na stavby, technické normy.

4. Dokumentace stavby   

 • TDS v procesu přípravy stavby a realizace. 
 • Dokumentace stavby. 
 • Stavební deník, elektronizace postupů a povinnost elektronického SD.

5. Smluvní vztahy ve výstavbě 

 • Specifika smluvních vztahů ve výstavbě. 
 • Postavení ZZVZ ve smluvních vztazích. 
 • Základní smluvní typy – Příkazní smlouva, Smlouva o dílo.

6. Výkon kontrolní činnosti 

 • Právní úprava výkonu kontrolní činnosti. 
 • Vady a jejich členění. 
 • Předání díla. 
 • Odpovědnost za vady včetně nároků z vadného plnění. 
 • Záruka - pojem, užití v praxi. 
 • Reklamace.

7. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, dotazy.

Poznámka: