Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Veřejnoprávní subjekty jako věřitel i rádce v problematice oddlužení
Akreditace: MV ČR
AK/VE-376/2019;
MV ČR
AK/PV-605/2019
Lektor: Mgr. Martin Šenkýř
Přihlásit
Termín konání: 25. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20457
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, a to zvláště těm, kteří se v rámci své činnosti věnují problematice vymáhání pohledávek či poradenství pro osoby v tíživé životní situaci.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je představení problematiky oddlužení v kontextu potřeb veřejnoprávních subjektů. Program problematiku představuje jak z hlediska věřitele (veřejnoprávní subjekt jako věřitel), tak i z pohledu institucionálního rádce, který pomáhá občanům/klientům při oddlužení.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, posluchačů, očekávání posluchačů od programu.

2. Oddlužení v systému práva 

 • Vztah oddlužení a dalších řízení (soudních, rozhodčích, exekučních, správních a dalších). 
 • Oddlužení vs. Konkurs. 
 • Přechodná ustanovení. 
 • Vybraná ustanovení (např. obec v postavení dlužníka je vyloučena z insolvence).

3. Veřejnoprávní subjekt jako věřitel

 • Přihláška pohledávky (náležitosti, lhůty; zajištění, vykonatelnost). 
 • Práva věřitelů (schůze věřitelů, věřitelské orgány, námitky). 
 • Místní poplatky. 
 • Správní sankce (vyloučené pohledávky). 
 • Soukromoprávní pohledávky (nájem, smlouvy o dílo apod.). 
 • Podnikatelské pohledávky (nesouhlas s oddlužením). 
 • Podřízené pohledávky (příslušenství).

4. Veřejnoprávní subjekt jako rádce dlužníkům

 • Sepis insolvenčního návrhu (jen advokáti, notáři, exekutoři, ins. správci a akreditované osoby). 
 • Průběh oddlužení od podání insolvenčního návrhu po osvobození od placení pohledávek. 
 • Způsoby oddlužení (zpeněžení majetkové podstaty x kombinace splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty). 
 • Zkrácené varianty (3letá 60 %, 3letá pro starobní důchodce a invalidní důchodce II. a III. stupně, pro dluhy nezletilých). 
 • Ochrana obydlí. 
 • Sociální poradenství.

5. Závěr

 • Dotazy, diskuze.

Poznámka: