Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Etiketa jako nedílná součást moderního úřadu
Akreditace: MV ČR
AK/VE-131/2014;
MV ČR
AK/PV-351/2014
Lektor: Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 20. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20429
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: Brno Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Continental, Kounicova 6, Brno
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zaměstnancům úřadů státní správy a místní samosprávy, jakož i všem dalším zaměstnancům, kteří si v rámci své pracovní náplně potřebují a chtějí osvojit základy společenského chování a etikety.

Přínos kurzu:

Nevíte, jak se představit společnosti a jak být správně představen? Jak správně oslovovat, používat tituly a nabízet tykání? Nebo co na pozvánce znamená R. S. V. P.? Tento kurz je zaměřen na osvojení si základních pravidel etikety, a to jak ve společnosti, tak i ve všedním životě.

Program kurzu:


1. Etiketa jako předpoklad úspěchu

 • Etiketa v dobách minulých a nyní
 • Co se v etiketě v poslední době změnilo

2. Zákon společenské významnosti

 • Klíč k úspěchu: rozpoznání společensky významné osoby
 • Jak se správně představit a být představen
 • Oslovování, tykání a vykání, používání titulů

3. Písemná komunikace v obchodním i společenském styku

 • Formalizovaná pravidla úpravy dokumentů
   - psaní adres
   - odvolací údaje    
   - oslovení
   - vlastní text a jeho zakončení 
 • Psaní e-mailů a jejich specifika

4. Společenské akce a setkání

 • Pozvánky, R. S. V. P, Regrets only
 • Recepce, raut a banket a jiné společenské akce
 • Dress code
   - pánské odívání
   - dámské odívání
 • Základy stolování, zasedací pořádek

5. Etiketa ve všedním životě

 • Jak se správně chovat na ulici
 • Chování v dopravě
 • Chování v kině nebo v divadle

6. Diskuse

Poznámka: