Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
Akreditace: MV ČR
AK/PV-86/2016
Lektor: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 24. 10. 2019 Číslo kurzu (VS): 19575
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Pardubice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program je určen prakticky všem úředníkům ÚSC, jelikož nakládání s dokumenty (spisová služba archivování a skartace dokumentů) je nedílnou součástí jejich odborné činnosti. Program je tak určen především veřejnoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky.

Přínos kurzu:

Cílem semináře je seznámit účastníky s platnou legislativou v oblasti odborné správy dokumentů, tj. zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění, s prováděcí vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby s dopadem těchto norem  na původce dokumentů.

Program kurzu:

1. Úvod

2. Legislativní rámec odborné správy dokumentů

 • základní pojmy v oblasti odborné správy dokumentů, 
 • legislativní rámec odborné správy dokumentů, 
 • různé typy původců a jejich povinnosti při správě dokumentů

3. Organizace práce s dokumenty

 • spisová norma: spisový řád, spisový plán, skartační plán,
 •  organizace práce s dokumenty: příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování a odesílání dokumentů,
 • příruční registratura, správní archiv, spisovna, kritéria pro její vytvoření  podle požadavků zákona,
 • dokumenty účetní a daňové, dokumenty obsahující osobní údaje nebo utajované skutečnosti

4. Nařízení eIDAS a GDPR z hlediska správy dokumentů 

 • nařízení eIDAS a práce s elektronickými autentizačními prvky, 
 • nařízení GDPR – vztah ke správě

5. Vyřazování dokumentů 

 • vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, skartační návrh, skartační prohlídka, 
 • skartační řízení dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby. Tvorba SIP, AIP a DIP balíčků

6. Nejčastější problémy při správě dokumentů

 • časté nedostatky při odborné správě dokumentů, 
 • sankce za nedodržení povinností týkající se povinností při odborné správě dokumentů

7. Diskuse,  dotazy


Poznámka: