Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
6. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
MV ČR
AK/VE-375/2019
;
MV ČR
AK/PV-604/2019
On-line Info
7. 10. 2022
pátek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-179/2020;
MV ČR
AK/PV-268/2020
Praha Info
7. 10. 2022
pátek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
Pozornost bude věnována i návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
Praha Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
Pozornost bude věnována i návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
On-line Info
11. 10. 2022
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Matriční praxe a mezinárodní právo
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-301/2019;
MV ČR
AK/PV-478/2019
Praha Info
13. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Matriční praxe a mezinárodní právo
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-301/2019;
MV ČR
AK/PV-478/2019
On-line Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
Lektor se zaměří na aktuální problematiku exekučních předpisů a to včetně novel z let 2021 a 2022. Důraz bude kladen na praktické postupy z pohledu exekutora, oprávněného i dlužníka.
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
18. 10. 2022
úterý
obsazeno
Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb
MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
On-line Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Olomouc Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
České Budějovice Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
Praha Info
20. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-265/2021;
MV ČR
AK/PV-470/2021
Praha Info
25. 10. 2022
úterý
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
27. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-10/2022;
MV ČR
AK/PV-11/2022
On-line Info
27. 10. 2022
čtvrtek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-86/2016
Praha Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky - videokonference
MV ČR
AK/VE-306/2022;
MV ČR
AK/PV-627/2022
On-line Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-25/2022;
MV ČR
AK/PV-39/2022
Praha Info
1. 11. 2022
úterý
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
3. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
8. 11. 2022
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Ostrava Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení. Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-317/2021;
MV ČR
AK/PV-529/2021
Praha Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení. Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb.
MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
On-line Info
15. 11. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o střetu zájmů v aktuálním znění pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-131/2022;
MV ČR
AK/PV-257/2022
On-line Info
18. 11. 2022
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-219/2018;
MV ČR
AK/PV-380/2018
Praha Info
18. 11. 2022
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
22. 11. 2022
úterý
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích
MV ČR
AK/VE-374/2019;
MV ČR
AK/PV-603/2019
On-line Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Praha Info
24. 11. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Ostrava Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-382/2017;
MV ČR
AK/PV-747/2017
Praha Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky - videokonference
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-339/2020;
MV ČR
AK/PV-507/2020
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon
MV ČR
AK/VE-151/2022;
MV ČR
AK/PV-299/2022
Olomouc Info
13. 12. 2022
úterý
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
15. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-517/2021;
MV ČR
AK/PV-884/2021
Praha Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Ostrava Info