Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
25. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy – videokonference
MV ČR
AK/VE-363/2022;
MV ČR
AK/PV-729/2022
On-line Info
25. 7. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech. Kombinovaný seminář.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
30. 7. 2024
úterý
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praktických příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-83/2024;
MV ČR
AK/PV-203/2024
On-line Info
1. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
1. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR
AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
2. 8. 2024
pátek
obsazeno
Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby
MPSV ČR
A2024/0062-SP/PC/VP
On-line Info
6. 8. 2024
úterý
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
Připravované změny - digitalizace dávek.
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
6. 8. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Hradec Králové Info
6. 8. 2024
úterý
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
7. 8. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
8. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
8. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Jihlava Info
8. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Problematika jména a příjmení v úřední (matriční) praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-88/2021;
MV ČR
AK/PV-138/2021
On-line Info
13. 8. 2024
úterý
obsazeno
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - videokonference
MV ČR
AK/VE-189/2023;
MV ČR
AK/PV-389/2023
On-line Info
13. 8. 2024
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
Včetně aktuálních informací z nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
14. 8. 2024
středa
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
On-line Info
15. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
15. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
20. 8. 2024
úterý
obsazeno
MS Excel III. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
MV ČR
AK/VE-200/2014;
MV ČR
AK/PV-464/2014
Praha Info
20. 8. 2024
úterý
obsazeno
Agenda evidence obyvatel – praxe, postupy, příklady. Videokonference
MV ČR
AK/VE-292/2022;
MV ČR
AK/PV-608/2022
On-line Info
20. 8. 2024
úterý
obsazeno
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů je původní termín semináře 16.8.2024 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 20. 8. 2024. Děkujeme za pochopení.
MPSV ČR
A2021/1302-SP
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Praktické výpočty sociálních dávek - Dávky vyplácené Úřadem práce ČR
Vážení účastníci, omlouváme se, ale z náhlých závažných zdravotních důvodů je seminář v termínu 11. 7. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 22. 8. 2024. Děkujeme za pochopení a velmi se omlouváme za komplikace.
MPSV ČR
A2021/0796-SP/VP
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
22. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Praha Info
23. 8. 2024
pátek
obsazeno
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem
MPSV ČR
A2021/0088-SP/PC/PP
On-line Info
27. 8. 2024
úterý
obsazeno
Aktuální otázky z pracovního práva, včetně novely zákoníku práce - řešení problémů. Videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-192/2023;
MV ČR
AK/PV-394/2023
On-line Info
27. 8. 2024
úterý
obsazeno
Efektivní a profesionální zvládání konfliktních situací
MPSV ČR
A2024/0410-SP/PC/VP
On-line Info
28. 8. 2024
středa
obsazeno
Nouzové a havarijní situace při poskytování sociální služby
MPSV ČR
A2023/0693-SP/PC/VP
On-line Info
29. 8. 2024
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
30. 8. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2024/0415-SP/VP
On-line Info
5. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pomocný analytický přehled (PAP)v účetní praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-51/2023;
MV ČR
AK/PV-99/2023
On-line Info
5. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Správa místních poplatků - videokonference
MV ČR
AK/VE-384/2020;
MV ČR
AK/PV-566/2020
On-line Info
6. 9. 2024
pátek
obsazeno
Když člověk nechce být v zařízení sociálních služeb aneb vážně míněný nesouhlas
MPSV ČR
A2023/1317-SP/PC/VP
On-line Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek
Včetně připravovaných změn v oblasti nepojistných dávek.
MPSV ČR
A2022/0155-SP/PC
On-line Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe - videokonference
MV ČR
AK/PV-543/2020
On-line Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře
MV ČR
AK/VE-18/2023;
MV ČR
AK/PV-36/2023
Plzeň Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Praktické postupy v nejpoužívanějších kancelářských aplikacích MS Office pro potřeby moderního úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
MV ČR
AK/VE-198/2015;
MV ČR
AK/PV-295/2015
Praha Info
10. 9. 2024
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - videokonference
Včetně aktuálních informací z nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-61/2023;
MV ČR
AK/PV-115/2023
On-line Info
11. 9. 2024
středa
obsazeno
Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
On-line Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2022;
MV ČR
AK/PV-12/2022
On-line Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Čeština mluvená a psaná - jaké volit vhodné výrazové prostředky pro různé komunikační situace. Videokonference
Vážení účastníci, seminář byl ze zdravotních důvodů přesunut z původního termínu 25. 6. 2024 na nový termín 12. 9. 2024. Všem se velmi omlouváme za vzniklé komplikace.
MV ČR
AK/VE-360/2022;
MV ČR
AK/PV-725/2022
On-line Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-502/2022;
MV ČR
AK/PV-1052/2022
Praha Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0563-SP/PC/VP
On-line Info
12. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
13. 9. 2024
pátek
obsazeno
Dětské dluhy - jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení
MPSV ČR
A2022/0946-SP
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Matriční praxe aktuálně a prakticky
MV ČR AK/VE-82/2024;
MV ČR AK/PV-202/2024
Praha Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Matriční praxe aktuálně a prakticky - videokonference
MV ČR AK/VE-81/2024;
MV ČR AK/PV-201/2024
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Povolení užívání staveb a změny v jejich užívání - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-407/2022;
MV ČR
AK/PV-850/2022
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
Plzeň Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně. Videokonference
MV ČR
AK/VE-179/2023;
MV ČR
AK/PV-379/2023
On-line Info
17. 9. 2024
úterý
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
Ostrava Info
18. 9. 2024
středa
obsazeno
Revitalizace sociální služby (Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby)
MPSV ČR
A2024/0063-SP/VP
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
Zlín Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Praha Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
Ostrava Info
19. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
20. 9. 2024
pátek
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech - videokonference
MV ČR
AK/VE-125/2023;
MV ČR
AK/PV-248/2023
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech
MV ČR
AK/VE-126/2023;
MV ČR
AK/PV-249/2023
Praha Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Legislativa v památkové péči a příklady z praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-57/2023;
MV ČR
AK/PV-111/2023
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
Pozornost bude věnována i digitalizaci stavebního řízení.
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0562-SP/PC
On-line Info
24. 9. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Olomouc Info
25. 9. 2024
středa
obsazeno
Nejlepší zájem, slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech nebo při řešení jejich obtížné situace
MPSV ČR
A2022/0534-SP
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
MPSV ČR
A2021/0686-SP/VP
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
On-line Info
26. 9. 2024
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Praktické poznámky k možnostem postupu proti živočišným druhům z důvodu přenosu zoonóz.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
27. 9. 2024
pátek
obsazeno
Exekuce a oddlužení v práci se zadluženým klientem z hlediska sociální práce - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2024/0415-SP/VP
Ostrava Info
27. 9. 2024
pátek
obsazeno
Příprava na průběh inspekce sociálních služeb
MPSV ČR
A2023/0692-SP/PC/VP
On-line Info
27. 9. 2024
pátek
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
Liberec Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Odměňování členů zastupitelstev obcí, měst a krajů - videokonference
MV ČR
AK/VE-407/2021;
MV ČR
AK/PV-686/2021
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Kamerové systémy v obci a podmínky pro jejich využití - videokonference
Včetně nové metodiky pro zavádění a provozování kamerového systému.
MV ČR
AK/VE-425/2022;
MV ČR
AK/PV-877/2022
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
1. 10. 2024
úterý
obsazeno
Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů a novely zákona č. 67/2013 Sb. - videokonference
Dílčí novela od 1.1.2024.
MV ČR
AK/VE-186/2023;
MV ČR
AK/PV-386/2023
On-line Info
2. 10. 2024
středa
obsazeno
Etika v profesním životě pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0415-SP/PC/VP
Liberec Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Příspěvek na péči a posuzování stupně závislosti
MPSV ČR
A2021/0089-SP/PC
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC
MV ČR
AK/VE-175/2021
;
MV ČR
AK/PV-307/2021
Plzeň Info
3. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
Včetně novel zákona a aktuálních informací o souvisejících prováděcích předpisech.
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Ostrava Info
4. 10. 2024
pátek
obsazeno
Specifické kontroly v oblasti živnostenského podnikání (cestovní kanceláře, herny a podobně)
MV ČR
AK/VE-389/2023;
MV ČR
AK/PV-789/2023
Praha Info
4. 10. 2024
pátek
obsazeno
Specifické kontroly v oblasti živnostenského podnikání (cestovní kanceláře, herny a podobně) - videokonference
MV ČR
AK/VE-394/2023;
MV ČR
AK/PV-794/2023
On-line Info
4. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
On-line Info
4. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Agenda evidence obyvatel – praxe, postupy, příklady. Videokonference
MV ČR
AK/VE-292/2022;
MV ČR
AK/PV-608/2022
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Sebekoučink jako prevence syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2023/0080-SP/PC/VP
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Olomouc Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Agrese u dětí a mládeže – její příčiny, projevy a možnosti jak se s ní vyrovnávat
MPSV ČR
A2023/1005-SP/PC/PP/VP
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Výklad postupů podle nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
8. 10. 2024
úterý
obsazeno
Katastr nemovitostí se zaměřením na průběh vkladového řízení, aktuální otázky spojené se zápisem práv k nemovitým věcem
MV ČR
AK/VE-263/2021;
MV ČR
AK/PV-468/2021
Liberec Info
9. 10. 2024
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 2 - základní metody práce s klientem s psychiatrickou diagnózou
MPSV ČR
A2021/1300-SP/PC/VP
On-line Info
9. 10. 2024
středa
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
České Budějovice Info
10. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910
MV ČR
AK/PV-114/2013
Praha Info
10. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
10. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Smlouvy, jejich zajištění, odpovědnost za vady a reklamace v praxi - videokonference
AK/VE-131/2024;
AK/PV-348/2024
On-line Info
10. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
11. 10. 2024
pátek
obsazeno
Spisová služba a archivace dokumentů - videokonference
MV ČR
AK/VE-180/2023;
MV ČR
AK/PV-380/2023
On-line Info
11. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy ochrany spotřebitele/klienta sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1299-SP/PC
On-line Info
11. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní aspekty provázení rodin v krizi, v rozvodu i po rozvodu v praxi
MPSV ČR
A2023/0400-SP/PC
Ústí nad Labem Info
11. 10. 2024
pátek
obsazeno
Mezinárodní únosy dětí
MPSV ČR
A2022/0150-SP/VP
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o silničním provozu aktuálně a v souvislostech
MV ČR
AK/VE-126/2023;
MV ČR
AK/PV-249/2023
Ostrava Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Změny v povolování staveb ve vazbě na jednotlivé typy staveb - videokonference
Pozornost bude věnována i digitalizaci stavebního řízení.
MV ČR
AK/VE-9/2024;
MV ČR
AK/PV-27/2024
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Aktuální otázky z pracovního práva, včetně novely zákoníku práce - řešení problémů. Videokonference
Zahrnuje informace k novele Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2025.
MV ČR
AK/VE-192/2023;
MV ČR
AK/PV-394/2023
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky - videokonference
MV ČR
AK/VE-306/2022;
MV ČR
AK/PV-627/2022
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Doručování ve veřejné i soukromé sféře - videokonference
MV ČR
AK/VE-17/2023;
MV ČR
AK/PV-35/2023
On-line Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
Brno Info
15. 10. 2024
úterý
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany ve zvláštním řízení soudním v péči o děti – základní přehled problematiky
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0419-SP/PC
MV ČR
AK/VE-175/2021
;
MV ČR
AK/PV-307/2021
Ostrava Info
16. 10. 2024
středa
obsazeno
Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze
Připravované změny - digitalizace dávek.
MPSV ČR
A2021/0134-SP/PC/VP
On-line Info
16. 10. 2024
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
On-line Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí
MV ČR
AK/VE-114/2019;
MV ČR
AK/PV-192/2019
Praha Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obcí - videokonference
MV ČR
AK/VE-199/2022;
MV ČR
AK/PV-425/2022
On-line Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
17. 10. 2024
čtvrtek
obsazeno
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací dle platné legislativy - videokonference
MV ČR
AK/VE-197/2023;
MV ČR
AK/PV-404/2023
On-line Info
18. 10. 2024
pátek
obsazeno
Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2022/0952-SP/PC/VP
Brno Info
18. 10. 2024
pátek
obsazeno
Přestupky na živnostenském úseku
MV ČR
AK/VE-123/2023;
MV ČR
AK/PV-245/2023
Praha Info
18. 10. 2024
pátek
obsazeno
Přestupky na živnostenském úseku - videokonference
MV ČR
AK/VE-122/2023;
MV ČR
AK/PV-244/2023
On-line Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Vymáhání pohledávek
MV ČR
AK/VE-406/2022;
MV ČR
AK/PV-849/2022
Ostrava Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-13/2022;
MV ČR
AK/PV-14/2022
On-line Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
Praha Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace
MPSV ČR
A2022/1194-SP/PC
On-line Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Efektivní a profesionální zvládání konfliktních situací
MPSV ČR
A2024/0410-SP/PC/VP
Liberec Info
22. 10. 2024
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Kurz je aktualizován v souladu s novelou č. 292/2023 Sb., kterou došlo k novelizaci vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství s účinností od 1. 1. 2024.
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Plzeň Info
23. 10. 2024
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
Plzeň Info
24. 10. 2024
čtvrtek