Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
25. 2. 2021
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
Seminář je zaměřen také na poslední novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 403/2020 Sb. účinnou od 1.1.2020 a její dopady do praxe stavebních úřadů
MV ČR
AK/VE-195/2019;
MV ČR
AK/PV-323/2019
On-line Info
26. 2. 2021
pátek
obsazeno
Základní aspekty mezinárodněprávní ochrany dětí v praxi - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0287-SP/VP
On-line Info
2. 3. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky na stavební práce
Pozornost bude věnována tzv. odpadové novele účinné od 1. 1. 2021 a novele jejíž účinnost byla posunuta na 1. 7. 2021.
MV ČR
AK/VE-93/2016;
MV ČR
AK/PV-138/2016
On-line Info
3. 3. 2021
středa
obsazeno
Detence v zařízení sociálních služeb
MPSV ČR
A2019/0096-SP/PC/VP
On-line Info
4. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
On-line Info
5. 3. 2021
pátek
obsazeno
Právní úprava odpadového hospodářství v kontextu úřední praxe
Od 1. ledna 2021 je účinná nová odpadová legislativa, jejíž součástí je také nový zákon o odpadech a novela zákona o místních poplatcích. Na uvedeném kurzu se seznámíte s novinkami v odpadovém hospodářství z pohledu měst a obcí. Dále také s prováděcími předpisy, metodickými pokyny a dalšími informacemi souvisejícími s uvedenou oblastí.
MV ČR
AK/VE-228/2018;
MV ČR
AK/PV-397/2018
On-line Info
9. 3. 2021
úterý
obsazeno
Úvod do vybraných otázek - oblasti spolupráce sociálního pracovníka a opatrovníka (pro dospělé) a poskytovatelů zdravotních služeb
MPSV ČR
A2019/1395-SP/VP
On-line Info
9. 3. 2021
úterý
obsazeno
Vidimace a legalizace
MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
On-line Info
10. 3. 2021
středa
obsazeno
Základy komunikace se seniory a její specifika
MPSV ČR
A2018/0252-SP/PC/VP
On-line Info
11. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
On-line Info
12. 3. 2021
pátek
obsazeno
Základy psychické první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2018/0458-SP/PC
On-line Info
16. 3. 2021
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Místní komunikace a jejich význam pro vymezení koncepce veřejné dopravní infrastruktury v územně plánovací dokumentaci obcí, rozsah výkonu státní a majetkové správy nad místními komunikacemi
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
17. 3. 2021
středa
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2017/0331-SP/PC/VP
On-line Info
18. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Sociální kurátor v kontextu prevence sociálně patologických jevů - úvod do činnosti v rámci specifické sociální práce
Vzdělávací program je akreditován i MV ČR
MPSV ČR
A2019/1390-SP/VP
On-line Info
19. 3. 2021
pátek
obsazeno
Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
MV ČR
AK/PV-86/2016
On-line Info
23. 3. 2021
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo
Do programu jsou zahrnuty i informace o připravované novele
MV ČR
AK/VE-322/2016;
MV ČR
AK/PV-621/2016
On-line Info
24. 3. 2021
středa
obsazeno
Komunikace s rodinnými příslušníky klientů v sociálních službách
MPSV ČR
A2020/0761-SP/PC/VP
On-line Info
25. 3. 2021
čtvrtek
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
26. 3. 2021
pátek
obsazeno
Přehled působnosti správního řádu ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí
MPSV ČR
A2019/0519-SP/VP
On-line Info
26. 3. 2021
pátek
obsazeno
Základní možnosti včasné detekce rizikového chování u dětí v praxi sociálního pracovníka
Vážení účastníci, z důvodu nemoci lektorky je seminář v termínu 9. 3. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 26. 3. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
MPSV ČR
A2020/1208-SP/PC
On-line Info
30. 3. 2021
úterý
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád
Nově také se zaměřením na ochranu osobních údajů v rámci procesu kontroly
MV ČR
AK/VE-164/2020;
MV ČR
AK/PV-236/2020
On-line Info
31. 3. 2021
středa
obsazeno
Ochrana osobních údajů v sociálních službách a GDPR
MPSV ČR
A2017/0757-SP/PC/VP
On-line Info
1. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích
MV ČR
AK/VE-374/2019;
MV ČR
AK/PV-603/2019
On-line Info
6. 4. 2021
úterý
obsazeno
Předpisy a doklady k finanční kontrole a internímu auditu a nastavování kontrolních procesů v prostředí ÚSC
MV ČR
AK/VE-303/2018;
MV ČR
AK/PV-540/2018
On-line Info
7. 4. 2021
středa
obsazeno
Ochrana práv klienta při poskytování sociálních služeb v jeho přirozeném prostředí
MPSV ČR
A2020/0320-PC/PP/VP
On-line Info
8. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací
MV ČR
AK/VE-308/2016;
MV ČR
AK/PV-591/2016
On-line Info
8. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem
MV ČR
AK/VE-11/2016;
MV ČR
AK/PV-12/2016
On-line Info
9. 4. 2021
pátek
obsazeno
Právní a psychologické minimum úředníka veřejné správy
MV ČR
AK/PV-28/2016
On-line Info
13. 4. 2021
úterý
obsazeno
Sociální šetření pro sociální pracovníky na obecních úřadech
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/0085-SP/VP
MV ČR
AK/VE-229/2019;
MV ČR
AK/PV-368/2019
On-line Info
14. 4. 2021
středa
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce - základní přehled problematiky pro pracovníky v sociální oblasti
MPSV ČR
A2021/0084 -SP/PC/PP/VP
On-line Info
15. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád)
MV ČR
AK/PV-536/2015
On-line Info
16. 4. 2021
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy
MV ČR
AK/VE-219/2018;
MV ČR
AK/PV-380/2018
On-line Info
20. 4. 2021
úterý
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování sociální služby)
MPSV ČR
A2017/0638-SP/PC/VP
On-line Info
20. 4. 2021
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
21. 4. 2021
středa
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
22. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Problematika jména a příjmení v úřední (matriční) praxi
Do programu jsou zahrnuty i informace o připravované novele
MV ČR
AK/VE-299/2017;
MV ČR
AK/PV-558/2017
On-line Info
27. 4. 2021
úterý
obsazeno
Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a aktuality
MV ČR
AK/VE-63/2018;
MV ČR
AK/PV-106/2018
On-line Info
28. 4. 2021
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
29. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi
MV ČR
AK/PV-85/2016
On-line Info
29. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910
MV ČR
AK/PV-114/2013
On-line Info
30. 4. 2021
pátek
obsazeno
Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
On-line Info