Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Problematika jména a příjmení v úřední (matriční) praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-88/2021;
MV ČR
AK/PV-138/2021
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku
Kurz představuje problematiku v intencích platné legislativy včetně aktuální judikatury. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-337/2022;
MV ČR
AK/PV-682/2022
Praha Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2018/0599-SP/PC/VP/PP
MV ČR AK/VE-28/2019;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
29. 11. 2022
úterý
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku - videokonference
Kurz představuje problematiku v intencích platné legislativy včetně aktuální judikatury. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-338/2022;
MV ČR
AK/PV-683/2022
On-line Info
30. 11. 2022
středa
obsazeno
Multidisciplinární spolupráce v souvislostech - provázání sociální práce, sociálních služeb a dalších nástrojů pomoci
MPSV ČR
A2022/0154-SP/PC/VP
On-line Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
Ostrava Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-306/2016;
MV ČR
AK/PV-589/2016
Praha Info
1. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
2. 12. 2022
pátek
obsazeno
Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
On-line Info
2. 12. 2022
pátek
obsazeno
Work-life balance jako účinná prevence proti syndromu vyhoření
MPSV ČR
A2022/0561-SP/PC/VP
On-line Info
2. 12. 2022
pátek
obsazeno
Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu - základní postupy
MPSV ČR
A2021/0686-SP/VP
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů
S připravovanými změnami navazujícími na novelu zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/PV-121/2016
České Budějovice Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu) souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
MPSV ČR
A2022/0947-SP/PC/PP/VP
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-382/2017;
MV ČR
AK/PV-747/2017
Praha Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky - videokonference
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-339/2020;
MV ČR
AK/PV-507/2020
On-line Info
6. 12. 2022
úterý
obsazeno
Etika v profesním životě úředníka ÚSC
MV ČR
AK/PV-302/2014
Ostrava Info
7. 12. 2022
středa
obsazeno
Dávky pro osoby se zdravotním postižením v současné teorii a praxi - základní přehled problematiky
Účastníci budou seznámeni s novelou novela zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
MPSV ČR
A2021/0687-SP
On-line Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Etika v profesním životě úředníka ÚSC
MV ČR
AK/PV-302/2014
Brno Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon
MV ČR
AK/VE-151/2022;
MV ČR
AK/PV-299/2022
Olomouc Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-408/2021;
MV ČR
AK/PV-687/2021
On-line Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-461/2014
Praha Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-277/2022;
MV ČR
AK/PV-589/2022
On-line Info
8. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
MPSV ČR
A2022/0535-SP
On-line Info
9. 12. 2022
pátek
obsazeno
Spisová služba a archivace dokumentů
Bude zohledněna novela zákona č. 261/2021 Sb. a prováděcí vyhláška č. 504/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-236/2014;
MV ČR
AK/PV-516/2014
Praha Info
9. 12. 2022
pátek
obsazeno
Spisová služba a archivace dokumentů
Bude zohledněna novela zákona č. 261/2021 Sb. a prováděcí vyhláška č. 504/2021 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-236/2014;
MV ČR
AK/PV-516/2014
On-line Info
9. 12. 2022
pátek
obsazeno
Příprava rodičů na střídavou péči - základní přehled problematiky
MPSV ČR
A2022/0152-SP/PC
On-line Info
9. 12. 2022
pátek
obsazeno
Základy krizové komunikace
MPSV ČR
A2021/0689-SP/PC
On-line Info
13. 12. 2022
úterý
obsazeno
Účinně proti stresu a vyhoření pracovníků v sociální oblasti - praktický úvod do problematiky
MPSV ČR
A2021/0416-SP/PC/VP
Olomouc Info
13. 12. 2022
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-139/2022;
MV ČR
AK/PV-280/2022
Praha Info
13. 12. 2022
úterý
obsazeno
Psychická zátěž při výkonu kontrolní činnosti a místních šetření - jak ji eliminovat a nenechat se ovlivnit. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-138/2022;
MV ČR
AK/PV-279/2022
On-line Info
13. 12. 2022
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-13/2022;
MV ČR
AK/PV-14/2022
On-line Info
13. 12. 2022
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
Vážení účastníci, z důvodu nemoci lektora je seminář v původním termínu 8. 11. 2022 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 13. 12. 2022. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
13. 12. 2022
úterý
obsazeno
Krizové situace v rodině očima dítěte
Vážení účastníci, z důvodu nemoci je seminář v původním termínu 25. 11. 2022 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 13. 12. 2022. Velmi se omlouváme za komplikace.
MPSV ČR
A2022/0532-SP
On-line Info
14. 12. 2022
středa
obsazeno
Úhrady za sociální služby - základní přehled problematiky
Účastníci budou seznámeni s účinností novely vyhlášky k zákonu o sociálních službách platné od 1. 1. 2023.
MPSV ČR
A2021/1297-SP/PC
On-line Info
15. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
15. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Problematika padělaných a pozměňovaných listin v kontextu potřeb správního rozhodování - videokonference
MV ČR
AK/VE-482/2021;
MV ČR
AK/PV-808/2021
On-line Info
15. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Etika v profesním životě úředníka ÚSC
MV ČR
AK/PV-302/2014
Plzeň Info
15. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2021/1301-SP
Praha Info
15. 12. 2022
čtvrtek
obsazeno
Pěstounská péče a osvojení
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/1301-SP
On-line Info
16. 12. 2022
pátek
obsazeno
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MPSV ČR
A2021/0086-SP/PC
Praha Info
16. 12. 2022
pátek
obsazeno
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MPSV ČR
A2021/0086-SP/PC
On-line Info
16. 12. 2022
pátek
obsazeno
Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi
MPSV ČR
A2022/0151-SP/PC/VP
On-line Info
16. 12. 2022
pátek
obsazeno
Základní principy ochrany spotřebitele/klienta sociálních služeb
MPSV ČR
A2021/1299-SP/PC
On-line Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-517/2021;
MV ČR
AK/PV-884/2021
Praha Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Ostrava Info
20. 12. 2022
úterý
obsazeno
Slavnostní obřady v obci - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-510/2021;
MV ČR
AK/PV-868/2021
On-line Info
10. 1. 2023
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně
MV ČR
AK/VE-235/2014;
MV ČR
AK/PV-515/2014
On-line Info
10. 1. 2023
úterý
obsazeno
Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-11/2022;
MV ČR
AK/PV-12/2022
On-line Info
10. 1. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
On-line Info
12. 1. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky
MV ČR
AK/VE-382/2017;
MV ČR
AK/PV-747/2017
Ostrava Info
12. 1. 2023
čtvrtek
obsazeno
Hodnocení ředitelů škol/školských zařízení z pohledu zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-337/2020;
MV ČR
AK/PV-503/2020
On-line Info
18. 1. 2023
středa
obsazeno
Adaptace seniora při nástupu do sociální služby
Vážení účastníci, z důvodu nemoci lektorky jsme nuceni seminář v termínu 30. 9. zrušit. Náhradní termín se uskuteční 18. 1. 2023. Děkujeme za pochopení.
MPSV ČR
A2022/0560-SP/PC
On-line Info
19. 1. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky - videokonference
MV ČR
AK/VE-339/2020;
MV ČR
AK/PV-507/2020
On-line Info
24. 1. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Včetně novely zákona č. 106/1999 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Praha Info
24. 1. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
Včetně novely zákona č. 106/1999 Sb. Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
24. 1. 2023
úterý
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
Vážení účastníci, z technických důvodů je seminář v původním termínu 13. 12. 2022 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 24. 1. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
25. 1. 2023
středa
obsazeno
Individuální plánování průběhu sociální služby s komunikujícími i nekomunikujícími klienty
Vážení účastníci, z důvodu nemoci lektorky jsme nuceni seminář v termínu 25. 10. zrušit. Náhradní termín se uskuteční 25. 1. 2023. Děkujeme za pochopení
MPSV ČR
A2022/0769-SP/PC
On-line Info
26. 1. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-405/2015;
MV ČR
AK/PV-590/2015
Ostrava Info
26. 1. 2023
čtvrtek
obsazeno
Problematika jména a příjmení v úřední (matriční) praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-88/2021;
MV ČR
AK/PV-138/2021
On-line Info
26. 1. 2023
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech
MV ČR
AK/VE-91/2019;
MV ČR
AK/PV-150/2019
Jihlava Info
2. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-160/2022;
MV ČR
AK/PV-325/2022
On-line Info
2. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Krok za krokem zřizovací listinou školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-266/2021;
MV ČR
AK/PV-471/2021
On-line Info
7. 2. 2023
úterý
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi
MV ČR
AK/VE-25/2022;
MV ČR
AK/PV-39/2022
Liberec Info
16. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
16. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910 - videokonference
MV ČR
AK/PV-817/2021
On-line Info
23. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-277/2022;
MV ČR
AK/PV-589/2022
On-line Info
23. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Ochrana a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les ve správní praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-339/2022;
MV ČR
AK/PV-684/2022
On-line Info
23. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vidimace a legalizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-415/2022;
MV ČR
AK/PV-860/2022
On-line Info
23. 2. 2023
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech
MV ČR
AK/VE-91/2019;
MV ČR
AK/PV-150/2019
Liberec Info
28. 2. 2023
úterý
obsazeno
Kronika a kronikářská praxe - videokonference
MV ČR
AK/PV-543/2020
On-line Info
28. 2. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Včetně novely zákona č. 106/1999 Sb.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Liberec Info
2. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-405/2015;
MV ČR
AK/PV-590/2015
České Budějovice Info
2. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
2. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu
MV ČR
AK/VE-350/2022;
MV ČR
AK/PV-703/2022
Plzeň Info
7. 3. 2023
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky na stavební práce - videokonference
MV ČR
AK/VE-32/2022;
MV ČR
AK/PV-52/2022
On-line Info
7. 3. 2023
úterý
obsazeno
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
On-line Info
9. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu - videokonference
MV ČR
AK/VE-349/2022;
MV ČR
AK/PV-702/2022
On-line Info
9. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Konkurzní řízení na pozici ředitele školy/školského zařízení z pohledu zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-191/2021;
MV ČR
AK/PV-326/2021
On-line Info
9. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/PV-578/2015
Ostrava Info
14. 3. 2023
úterý
obsazeno
Technický dozor Stavebníka (investora) v kontextu potřeb ÚSC - videokonference
Včetně aktualit z nového stavebního zákona.
MV ČR
AK/VE-172/2021;
MV ČR
AK/PV-304/2021
On-line Info
14. 3. 2023
úterý
obsazeno
Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel - videokonference
MV ČR
AK/VE-189/2021;
MV ČR
AK/PV-323/2021
On-line Info
16. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkajíí se nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-223/2022;
MV ČR
AK/PV-486/2022
On-line Info
16. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Písemná a elektronická komunikace v úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-408/2021;
MV ČR
AK/PV-687/2021
On-line Info
21. 3. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana osobních údajů v podmínkách územních samosprávných celků - videokonference
MV ČR
AK/VE-200/2022;
MV ČR
AK/PV-426/2022
On-line Info
23. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
23. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky - zadávací řízení krok za krokem - videokonference
MV ČR
AK/VE-311/2022;
MV ČR
AK/PV-632/2022
On-line Info
28. 3. 2023
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
28. 3. 2023
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info
28. 3. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
Ostrava Info
28. 3. 2023
úterý
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
MV ČR
AK/VE-308/2022;
MV ČR
AK/PV-629/2022
České Budějovice Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního ve věcech dopravně-liniových staveb - videokonference
AK/VE-152/2022 ;
AK/PV-300/2022
On-line Info
30. 3. 2023
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
4. 4. 2023
úterý
obsazeno
GDPR při využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-10/2022
On-line Info
4. 4. 2023
úterý
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info
6. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-405/2015;
MV ČR
AK/PV-590/2015
Jihlava Info
13. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Praktické postupy v daňové problematice příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/PV-121/2016
České Budějovice Info
13. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Český jazyk v kontextu potřeb veřejné správy – videokonference
MV ČR
AK/VE-363/2022;
MV ČR
AK/PV-729/2022
On-line Info
13. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace - videokonference
MV ČR
AK/VE-340/2022;
MV ČR
AK/PV-687/2022
On-line Info
18. 4. 2023
úterý
obsazeno
Vedení agendy ztrát a nálezů pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-376/2020;
MV ČR
AK/PV-556/2020
On-line Info
18. 4. 2023
úterý
obsazeno
Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích - videokonference
MV ČR
AK/VE-380/2020;
MV ČR
AK/PV-562/2020
On-line Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
MV ČR
AK/VE-308/2022;
MV ČR
AK/PV-629/2022
Jihlava Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Omezení práva obecného užívání lesa správním rozhodnutím a odpovědnost za škodu při správě a hospodaření na lesním majetku - videokonference
MV ČR
AK/VE-338/2022;
MV ČR
AK/PV-683/2022
On-line Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení
MV ČR
AK/VE-190/2018;
MV ČR
AK/PV-316/2018
Liberec Info
20. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vliv nového stavebního zákona na přípravu staveb veřejného sektoru - videokonference
MV ČR
AK/VE-329/2022;
MV ČR
AK/PV-659/2022
On-line Info
25. 4. 2023
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
On-line Info
27. 4. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
České Budějovice Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o střetu zájmů v aktuálním znění pro potřeby ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-131/2022;
MV ČR
AK/PV-257/2022
On-line Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi
MV ČR
AK/VE-308/2022;
MV ČR
AK/PV-629/2022
Ústí nad Labem Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-405/2015;
MV ČR
AK/PV-590/2015
Liberec Info
4. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vnitřní předpisy školských příspěvkových organizací – videokonference
MV ČR
AK/VE-341/2022;
MV ČR
AK/PV-688/2022
On-line Info
9. 5. 2023
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-28/2022;
MV ČR
AK/PV-44/2022
On-line Info
11. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Cizozemské listiny a rozhodnutí – aplikace mezinárodního práva v praxi. Videokonference
MV ČR
AK/VE-412/2022;
MV ČR
AK/PV-855/2022
On-line Info
11. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-312/2022;
MV ČR
AK/PV-633/2022
On-line Info
11. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
DPH u příspěvkových organizací a veřejnoprávních subjektů
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkajíí se nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/PV-578/2015
Jihlava Info
18. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Daň z příjmů příspěvkových a neziskových organizací v teorii a praxi - videokonference
S připravovanými změnami navazujícími na novelu týkající se majetku v dani z příjmů a nového zákona o účetnictví.
MV ČR
AK/VE-160/2022;
MV ČR
AK/PV-325/2022
On-line Info
18. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení
MV ČR
AK/VE-190/2018;
MV ČR
AK/PV-316/2018
Ústí nad Labem Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
23. 5. 2023
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo
MV ČR
AK/VE-322/2016;
MV ČR
AK/PV-621/2016
Ostrava Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Právní úprava nepůvodních invazních druhů (invazní zavlečené druhy) - videokonference
MV ČR
AK/VE-518/2021;
MV ČR
AK/PV-885/2021
On-line Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi
MV ČR
AK/VE-142/2017;
MV ČR
AK/PV-265/2017
On-line Info
25. 5. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Ústí nad Labem Info
30. 5. 2023
úterý
obsazeno
Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-382/2020;
MV ČR
AK/PV-564/2020
On-line Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Ostrava Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Veřejné zakázky - aktuálně a přehledně
MV ČR
AK/VE-235/2014;
MV ČR
AK/PV-515/2014
On-line Info
1. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Školská legislativa pro zřizovatele - videokonference
MV ČR
AK/VE-343/2022;
MV ČR
AK/PV-690/2022
On-line Info
13. 6. 2023
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
13. 6. 2023
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo - videokonference
MV ČR
AK/VE-414/2022;
MV ČR
AK/PV-859/2022
On-line Info
27. 6. 2023
úterý
obsazeno
Státní občanství – činnost krajských a obecních úřadů se zaměřením na správní řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-13/2022;
MV ČR
AK/PV-14/2022
On-line Info
29. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi - videokonference
MV ČR
AK/PV-802/2021
On-line Info
29. 6. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
11. 7. 2023
úterý
obsazeno
Hospodaření školských příspěvkových organizací pro potřeby úřadů ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-344/2022;
MV ČR
AK/PV-691/2022
On-line Info
20. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech - videokonference
MV ČR
AK/VE-134/2022;
MV ČR
AK/PV-260/2022
On-line Info
20. 7. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vedení úřední desky v praxi a rozsah povinně zveřejňovaných informací - videokonference
MV ČR
AK/VE-293/2022;
MV ČR
AK/PV-609/2022
On-line Info
8. 8. 2023
úterý
obsazeno
Obec jako zřizovatel – kompetence obce ke školám a školským příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2021;
MV ČR
AK/PV-807/2021
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - videokonference
MV ČR
AK/VE-19/2022;
MV ČR
AK/PV-33/2022
On-line Info