Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Adaptace seniora při nástupu do sociální služby
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0560-SP/PC
Lektor: Mgr. Markéta Vaculová
Přihlásit
Termín konání: 30. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22496C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

V kurzu budou probrány lidské potřeby, očekávání od služby a další faktory, které mají vliv na kvalitu života seniorů a na fázi adaptace. Dále budou rozebrány psychologické, fyziologické i sociální změny ve stáří a vlastní vůle klienta seniora. Absolvent kurzu zjistí, co brání úspěšné adaptaci (maladaptace, sociální smrt, deprese, JINÉ OČEKÁVÁNÍ, aj. rizika). Dozví se, jak může  klíčový pracovník vypracovat vhodný a pro klienta významný adaptační a/nebo individuální plán, formulovaný z jeho přání a/nebo potřeb. Nacvičí si, jak s uživatelem vhodně komunikovat o seniorových emocích, jak může pomocí empatie reagovat na potřeby klienta a tím podpořit úspěšnou adaptaci. 

Přínos kurzu:

Absolvent kurzu pochopí a rozvine své běžné vědomosti o změnách ve stáří a o potřebách seniora. Uvědomí si, že každý klient prožívá adaptaci individuálně dle své osobnosti, zdravotního stavu nebo dle svých potřeb a svých limitů. Po absolvování kurzu absolventi rozvinou své dovednosti pro nastavení vhodných individuálních plánů, které budou pro klienty přínosné a budou znát i jiné postupy, které seniorovi pomohou lépe zvládnout adaptaci v zařízení. 

Program kurzu:


1. Úvod do problematiky adaptace seniora při nástupu do instituce

 • očekávání seniora, možnosti instituce
 • střet mezi očekáváním klienta a řádem služby - možnosti, jak tomu předejít
 • nejčastějšími obavy seniorů před i po nástupu do zařízení
 • význam na člověka orientované komunikace a pochopení adaptačních mechanismů

2. Příprava na nástup do zařízení a první dny pobytu v sociální službě

 • důležitost sociálního šetření mapujícího seniorovy zvyky, rituály a jeho průřez dne - co vše zjistit
 • důležitost sdělení informací o chodu služby předem, před nástupem
 • emoce po nástupu - nutnost empatie pracovníka
 • podpora klienta a společnost KP v den nástupu
 • diskuze k očekávání klienta a rozsahu a formě podpory
 • prověření cíle vzešlého z jednání se zájemcem
 • nejčastějšími obavy seniorů před i po nástupu do zařízení
 • význam na člověka orientované komunikace a pochopení adaptačních mechanismů

3. Strategie zvládání stáří + adaptabilita ve stáří

 • adaptabilita ve stáří a co ji pozitivně nebo negativně ovlivní
 • strategie zvládání stáří (pozitivní, negativní)
 • cílem je pomoci účastníkům uvědomit si, jakým způsobem prožíváme změny ve stáří a co změny doprovází

4. Dobrá praxe v adaptaci + mapování dalších potřeb, zvyků a rituálů, vč. tvorby Individuálního adaptačního          plánu

 • příklady dobré praxe - kazuistiky
 • ukázky metodik k SQSS č. 3 a 5. Rozhovory k mapování potřeb a cílů po nástupu, prověření nastavení rozsahu a formy podpory
 • mapování rizik v rámci pobytu v sociální službě
 • nácviky empatického pozorování a vžívání se do klienta seniora

5. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: