Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Práce s klienty s různými typy demence
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0568-SP/PC
Lektor: Mgr. Markéta Vaculová
Přihlásit
Termín konání: 20. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22495C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Absolventi kurzu "Práce s klienty s různými typy demence" se dozví jaké máme druhy demencí, specifika lidí s jednotlivými typy demence, seznámí se s typy a stádii demence. Dále se seznámí i s Alzheimerovou chorobou a vhodnou komunikací s člověkem s demencí a proto je tento kurz vhodný pro všechny, kteří pracují nebo chtějí komunikovat a podporovat lidi s demencí. Demence a především Alzheimerova choroba jsou nemoci mozku a centrálního nervového systému, při kterých dochází k narušení paměti, chování i funkční roviny. U lidí s demencí dochází k poškození i vnímání, myšlení, řeči, citů a orientace. Člověk s demencí může vypadat, že se chová neadekvátně či že okolí dělá různé schválnosti. Pomocí kazuistik budou v kurzu probírány fáze nemoci i specifické projevy těchto lidí a možnosti komunikace a práce s nimi. V první části kurzu se absolventi kurzu dozvědí základní informace o degenerativním onemocnění mozku, jeho příčinách a rozvoji onemocnění. Budou vydefinovány různé formy demencí. Bude popsána demence obecně, vč. 3 stádií. V druhé části bude prostor věnován Alzheimerově chorobě - prvním příznakům, které se projeví na změně komunikace nemocného člověka. V další části je vysvětlen vývoj onemocnění v druhém období demence, pro které jsou typické výrazné změny v emotivitě a v chování. Čtvrtá část se věnuje závěrečnému období demence, kdy nemoc narušila běžné denní aktivity nemocného člověka. V každé fázi Alzheimerovy choroby se kurz věnuje možnostem podpory a/nebo péče o tyto lidi.

Přínos kurzu:

Absolventi kurzu Práce s klienty s různými typy demence získají základní informace o různých typech demence a o všech fázích Alzheimerovy choroby. Budou se aspoň částečně orientovat v typických změnách v oblasti behaviorální, funkční i kognitivní. Budou mít přehled o vhodné komunikaci s lidmi v jednotlivých fázích demence a budou chápat, že je potřeba přizpůsobovat styl práce k lidem dle specifik každé fáze Alzheimerovy choroby. Zdokonalí se ve verbálním i neverbálním zjišťování potřeb + uspokojování potřeb lidí s demencí, a to biologických, psychických i sociálních. Budou se také lépe orientovat ve změnách chování osoby s Alzheimerovou chorobou a připomenou si možnosti, jak eticky zvládat různé standardní nebo i zátěžové situace. 

Program kurzu:


1. Demence  - druhy demencí. 3 fáze i tři oblasti poškození v rámci demence

 • demence - běžné projevy
 • demence ischemická - vaskulární a specifika na podporu a péči o člověka
 • demence získaná závislostí na alkoholu a drogách
 • demence smíšené a specifika na podporu a péči o člověka
 • tři fáze demence – počáteční, střední a pozdní, vč. specifických projevů
 • změny v oblasti kognitivní, funkční a behaviorální v rámci demence
 • zásady podpory a péče o člověka s demencí v rámci uspokojování jeho potřeb s ohledem na jeho vůli i přiměřená rizika

2. 1. fáze - Alzheimerovy choroby - možnosti komunikace a podpory

 • alzheimerova choroba v první fázi, projevy člověka, ztráta pozornosti a výpadky krátkodobé paměti, občasné potíže s orientací, výskyt hádek s příbuznými – hledání věcí
 • možnosti podpory a pomoci
 • specifika komunikace v 1.fázi
 • možnosti komunikace – především na člověka orientované, sběr biografie – příprava na následující fáze demence

3. 2. fáze - možnosti komunikace a podpory-ůpomoci ve střední fázi demence

 • alzheimerova choroba v druhé fázi, projevy člověka v této fázi
 • častá ztráta pozornosti, ztráta krátkodobé paměti, silné potíže s orientací – bloudění, riziko úrazu
 • omezení hádavosti, ale zvýšení „hledání něčeho“, potřeba odcházet – postupné ukotvování se do fáze svého minulého života, např. do mladé dospělosti
 • v čem a jak podporovat a pečovat
 • specifika komunikace ve střední fázi demence
 • možnosti komunikace – na člověka orientované a validační

4. 3. fáze - možnosti komunikace a péče v konečné fázi demence

 • alzheimerova choroba v třetí – poslední fázi a projevy člověka v pozdní fázi demence
 • upadání do nekomunikace – představení možností částečné práce s dlouhodobou pamětí, pomocí biografie a validační komunikace
 • péče o potřeby na základě pozorování neverbálních a minulých projevů

5. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: