Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Mindfulness - účinná protistresová metoda pro každodenní praxi pracovníků v sociální oblasti
Akreditace: MPSV ČR
A2018/0459-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 20. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22439C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Prakticky každá práce s lidmi s sebou přináší určitou psychickou zátěž, která může vyústit až do rozvinutí syndromu vyhoření. V rámci sociální oblasti to platí dvojnásob, jelikož její klienti s sebou nesou zpravidla určitý handicap (zdravotní, existenční atp.), potřebují pomoci a tuto pomoc očekávají právě od pracovníků v této oblasti působících. O tom, že práce v sociální oblasti s sebou může nést zvýšenou psychickou zátěž, nemůže být sporu. Vzdělávací program je veden snahou pomoci této zátěži efektivně čelit, a to prostřednictvím využití zvědomňující techniky Mindfulness coby protistresové metody. Program se zaměřuje na využití této metody jako nástroje proti stresu, vyhoření a pro práci s emocemi. Nedílnou součásti programu je praktický nácvik technik.

Přínos kurzu:

 

V rámci kurzu se sociální pracovníci seznámí se zvědomňující technikou mindfullness a s jejím využitím coby účinné protistresové metody a získají povědomí o jejích možnostech. Účastníci se seznámí s  konkrétními postupy a technikami a naučí se je cíleně aplikovat (formou jednotlivých cvičení) do vlastní praxe, což jim umožní lépe pracovat s vlastními emocemi, vyrovnávat se se stresem, předcházet vzniku syndromu vyhoření a v obecné rovině pak celkově usnadní komunikaci s jinými lidmi.

Program kurzu:

 

1. Úvod

  • Vymezení základních pojmů. 
  • Úvod do problematiky stresu. 
  • Mindfulness v každodenním životě. 
  • Formální x neformální mindfulness.

2. Přítomnost dechu

  • Teoretické seznámení se s technikou. 
  • Konkrétní nácvik techniky.

3. Vybrané mindfulness techniky pro každodenní praxi

  • Teoretické seznámení se s technikami. 
  • Konkrétní nácviky vybraných technik mindfulness.

4. Závěr

  • Shrnutí, dotazy, diskuze.

Poznámka: