Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditace: MPSV ČR
A2020/0778-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 16. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22438C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen pracovníkům v sociálních službách, neziskovému sektoru a všem, kteří se při své práci setkávají s klienty komunikujícími s pracovníkem sociální sféry formou manipulativní komunikace. Cílem vzdělávacího programu je seznámit absolventy s manipulací v oblasti sociální sféry jako součástí mezilidské komunikace. Naučí se rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky při komunikaci a způsob jakým na ně mohou efektivně reagovat, aniž by byla narušena etika sociální oblasti a práva klienta. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je praktický nácvik vhodných reakcí při rozpoznání manipulativního způsobu chování.

Přínos kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu se seznámí s manipulací a jejími druhy. Naučí se rozeznávat nejčastěji používané manipulativní techniky v oblasti sociální sféry. Získá vhled do problematiky manipulace v komunikaci a rozvine své komunikační dovednosti v této oblasti tak, aby uměl v adekvátně reagovat na podněty manipulátora, aniž by byl v rozporu s etickou oblastí v sociálních službách. Nedílnou součástí  vzdělávacího programu je praktický nácvik vhodných reakcí při rozpoznání manipulativního způsobu chování.

Program kurzu:


1. Úvod 

 • představení lektora a účastníků
 • očekávání
 • obavy
 • pravidla
 • průběh kurzu

2. Základy komunikace 

 • funkce komunikace
 • jak spolu komunikujeme
 • konflikt
 • konstruktivní řešení konfliktu
 • agresivita v komunikaci
 • arogance v komunikaci
 • praktické příklady a cvičení

3. Verbální a neverbální komunikace

 • složky verbální komunikace
 • neverbální komunikace a její interpretace
 • praktické příklady a cvičení

4. Manipulace v komunikaci  

 • rozpoznání manipulace
 • co je manipulace a proč vzniká
 • techniky manipulace
 • druhy manipulace
 • nástroje proti manipulaci
 • praktické příklady a cvičení

5. Závěr 

 • rekapitulace obsahu
 • řízená diskuze
 • dotazy

Poznámka: