Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
Lektor: Ing. Helena Štvánová
Přihlásit
Termín konání: 27. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22363C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků působících v rámci stavebních úřadů, zejména pak těm, jejichž činnost vyžaduje součinnost s dalšími dotčenými orgány.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je podat účastníkům z řad vybraných úředníků ÚSC zařazených v rámci stavebních úřadů ucelený pohled na postavení dotčených orgánů a na nutnou spolupráci stavebních úřadů a dotčených orgánů při ochraně veřejných zájmů. Program v neposlední řadě zdůrazňuje aktuální změny aktuální změny postupů v této oblasti.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Seznámení s obsahem a cílem semináře.

2. Vymezení dotčených orgánů ve stavebním zákoně a správním řádu

 • Zásady spolupráce mezi dotčenými orgány a stavebními úřady.

3. Ochrana veřejným zájmů 

 • Pojem veřejný zájem. 
 • Zvláštní právní předpisy chránící veřejné zájmy. 
 • Konkrétní příklady zvláštních právních předpisů.

4. Závazná stanoviska

 • Závazná stanoviska. 
 • Vyjádření. 
 • Souhlasy a jejich závaznost.

5. Obsah závazného stanoviska

 • Obsah závazného stanoviska. 
 • Přezkoumatelnost závazného stanoviska. 
 • Řešení rozporů mezi stavebními úřady a dotčenými orgány.

6. Koordinované závazné stanovisko

 • Úprava ve stavebním zákoně. 
 • Postupy při jeho vydání.

7. Stavební úřad jako dotčený orgán 

 • Pravomoci a obsah závazného stanoviska.

8. Přezkumy závazných stanovisek

 • Přezkumy závazných stanovisek v odvolacím řízení a v přezkumném řízení.

9. Fiktivní závazné stanovisko

 • Možnosti jeho vzniku. 
 • Jeho přezkumy.

10. Závěr

 • Dotazy, diskuze, zakončení.

Poznámka: