Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
15. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád)
MV ČR
AK/PV-536/2015
On-line Info
16. 4. 2021
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy
MV ČR
AK/VE-219/2018;
MV ČR
AK/PV-380/2018
On-line Info
20. 4. 2021
úterý
obsazeno
Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách z pohledu sociálních služeb i opatrovníka (při přijetí, v průběhu i při ukončování sociální služby)
MPSV ČR
A2017/0638-SP/PC/VP
On-line Info
20. 4. 2021
úterý
obsazeno
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení - videokonference
MV ČR
AK/VE-373/2020;
MV ČR
AK/PV-553/2020
On-line Info
21. 4. 2021
středa
obsazeno
Čím může být dítě na 1. stupni ZŠ ohroženo a co pro něho můžeme udělat?
MPSV ČR
A2021/0087-SP/PC/PP
On-line Info
22. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Problematika jména a příjmení v úřední (matriční) praxi
Do programu jsou zahrnuty i informace o připravované novele
MV ČR
AK/VE-299/2017;
MV ČR
AK/PV-558/2017
On-line Info
27. 4. 2021
úterý
obsazeno
Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a aktuality. Videokonference
MV ČR
AK/VE-75/2021;
MV ČR
AK/PV-124/2021
On-line Info
28. 4. 2021
středa
obsazeno
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1209-SP/PC
On-line Info
29. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Datové schránky v praxi
MV ČR
AK/PV-85/2016
On-line Info
29. 4. 2021
čtvrtek
obsazeno
Úprava písemností dle normy ČSN 01 6910
MV ČR
AK/PV-114/2013
On-line Info
30. 4. 2021
pátek
obsazeno
Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
MPSV ČR
A2020/0288-SP/PC/PP
On-line Info
4. 5. 2021
úterý
obsazeno
Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
MV ČR
AK/PV-594/2019;
MV ČR
AK/VE-369/2019
On-line Info
5. 5. 2021
středa
obsazeno
Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/1206-SP/PC/PP/VP
On-line Info
6. 5. 2021
čtvrtek
obsazeno
Cizozemské listiny a rozhodnutí – aplikace mezinárodního práva v praxi
MV ČR
AK/VE-300/2019;
MV ČR
AK/PV-476/2019
On-line Info
7. 5. 2021
pátek
obsazeno
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
MPSV ČR
A2020/0778-SP/PC/VP
On-line Info
11. 5. 2021
úterý
obsazeno
Stavební zákon aktuálně, přehledně, prakticky - videokonference
VVčetně zákona č. 403/2020 Sb., kterým byl změněn liniový zákon, stavební zákon a správní řád.
MV ČR
AK/VE-339/2020;
MV ČR
AK/PV-507/2020
On-line Info
12. 5. 2021
středa
obsazeno
Práce s bolestí klienta (akutní, chronickou, psychickou i psychosomatickou)
MPSV ČR
A2021/0086-SP/PC
On-line Info
13. 5. 2021
čtvrtek
obsazeno
Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace
MV ČR
AK/VE-304/2016;
MV ČR
AK/PV-587/2016
On-line Info
14. 5. 2021
pátek
obsazeno
Vnitřní předpisy úřadů obcí a měst – jak na jejich tvorbu?
MV ČR
AK/VE-199/20019;
MV ČR
AK/PV-327/2019
On-line Info
18. 5. 2021
úterý
obsazeno
Zákon o odpovědnosti veřejné moci - vyřizování uplatněných nároků. Videokonference
Včetně novel, judikatury a poznatků jak vzniku újmy předcházet.
MV ČR
AK/VE-85/2021;
MV ČR
AK/PV-135/2021
On-line Info
19. 5. 2021
středa
obsazeno
Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí – úvod do problematiky
MPSV ČR
A2019/1393-SP/PC/VP
On-line Info
20. 5. 2021
čtvrtek
obsazeno
Revize spisového plánu a řádu - videokonference
Se zaměřením na GDPR a e-IDAS
MV ČR
AK/VE-87/2021;
MV ČR
AK/PV-137/2021
On-line Info
21. 5. 2021
pátek
obsazeno
Český jazyk v úřední praxi
MV ČR
AK/PV-115/2013
On-line Info
25. 5. 2021
úterý
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci
Vážení účastníci, z důvodu neodkladné pracovní cesty lektora, je seminář v termínu 23. 4. zrušen. Náhradní termín se uskuteční 25. 5. 2021. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-274/2019;
MV ČR
AK/PV-425/2019
On-line Info
25. 5. 2021
úterý
obsazeno
Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi
MV ČR
AK/VE-94/2016;
MV ČR
AK/PV-139/2016
On-line Info
26. 5. 2021
středa
obsazeno
Problematika stresu pracovníků v sociální oblasti a vhodné nástroje pro jeho odbourávání
MPSV ČR
A2019/0674-SP/PC/VP
On-line Info
27. 5. 2021
čtvrtek
obsazeno
Územní samospráva přehledně a v příkladech
MV ČR
AK/VE-91/2019;
MV ČR
AK/PV-150/2019
On-line Info
28. 5. 2021
pátek
obsazeno
Odstraňování staveb dle stavebního zákona v praxi ÚSC - videokonference
MV ČR
AK/VE-371/2020;
MV ČR
AK/PV-551/2020
On-line Info