Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Volební období – jeho zahájení a ukončení, povinnosti a kompetence orgánů obce
Akreditace: MV ČR
AK/VE-10/2016;
MV ČR
AK/PV-11/2016
Lektor: JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 13. 9. 2018 Číslo kurzu (VS): 18741
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 1900 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 5
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Vzdělávací program je určen vedoucím úředníkům a úředníkům ÚSC, kteří organizačně zajišťují chod zastupitelstva a rady obce.

Přínos kurzu:


Cílem vzdělávacího programu je vyložit a přiblížit účastníkům kurzu úkoly a kompetence jednotlivých orgánů obce při zahájení nového volebního období zastupitelstva obce, v jeho průběhu a po ukončení volebního období, včetně přípravy ustavujícího zasedání zastupitelstva, postavení a úkolů starosty a rady obce ve všech třech etapách volebního období. Cílem je rovněž přiblížit činnost obecního úřadu v těchto etapách. Vše bude ilustrováno praktickými příklady.

Program kurzu:


1. Úvod


2. OBEC – VEŘEJNOPRÁVNÍ KORPORACE

 • Základní legislativa pro správu zájmů obce
 • Postavení obce v systému VS v ČR
 • Samostatná působnost obce a její výkon
 • Přenesená působnost obce a její výkon

3. ORGÁNY OBCE – ZASTUPITELSTVO, RADA, STAROSTA, ZASTUPITEL, OBECNÍ ÚŘAD

 • Vznik, výkon a zánik mandátu zastupitele, volební období, náhradník. Neslučitelnost funkcí, střet zájmů;
 • Příprava ustavujícího zastupitelstva, lhůty pro jeho svolání, program jednání, průběh jednání;
 • Složení a vznik orgánů obce;
 • Člen zastupitelstva, uvolněný člen zastupitelstva;
 • Starosta;
 • Obecní úřad;
 • Praktické příklady;

4. ORGÁNY OBCE – JEJICH FUNGOVÁNÍ V PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ, NA JEHO ZAČÁTKU A KONCI 

 • Základní legislativa upravující zahájení a ukončení volebního období;
 • Úkoly, kompetence, práva, povinnosti a postupy orgánů obce na konci jejich volebního období;
 • Pracovně právní nároky zastupitelů v průběhu jejich volebního období a po jeho ukončení;
 • Problémové situace, zachování práv a povinností z uplynulého období;
 • Praktické příklady;

5. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE A DOTAZY


 

Poznámka: