Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Územní plánování - aktuální praxe - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-496/2021;
MV ČR
AK/PV-845/2021
Lektor: Mgr. Veronika Doležalová
Přihlásit
Termín konání: 30. 5. 2023 Číslo kurzu (VS): 23380C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních správních celků, kteří se zabývají problematikou územního plánování (zejména úřady územního plánování).

Přínos kurzu:

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními tématy právní praxe v oboru územního plánování, se zaměřením na praktické otázky pořizování územního plánu (procesní a věcné řešení územního plánu) a na problematiku vyhodnocování souladu konkrétního stavebního záměru s územním plánem.

Program kurzu:

 

1. Posouzení souladu záměru s územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování (2 hodiny)

  • Problematické formulace regulativů územních plánů (na příkladech). Vztah konkrétnější a obecnější regulace v rámci jednoho územního plánu. Cíle a úkoly územního plánování.

2. Pořizování územního plánu

    a) procesní otázky (1 hodina)

  • Změny v zadání.
  • Veřejné projednání - metodické opory.
  • Důvody k opakovanému veřejnému projednání.

    b) věcné otázky (2 a ½ hodiny)

  • Vypořádání problematických námitek a připomínek - základní principy plynoucí ze soudních rozsudků.
  • Poznámky k obsahu a podobě územních plánů, poznatky z praxe (zejm. regulativy - indexy, měření výšek, podmínky pro jednotlivé lokality apod.). 
  • Problémy při vymezování veřejných záměrů na soukromých pozemcích (zejm. veřejná prostranství) - soudní judikatura.

3. Aktuální informace právních zdrojů - zejm. základní informace plynoucí z nového stavebního zákona (1/2            hodiny)


4. Závěr

  • Rekapitulace obsahu programu, dotazy, diskuze.

Poznámka: