Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak podpořit zvládnutí nepříznivé sociální situace dítětem
Akreditace: MPSV ČR
A2021/0088-SP/PC/PP
Lektor: Bc. Alena Košťáková
Přihlásit
Termín konání: 30. 5. 2023 Číslo kurzu (VS): 23252C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:00 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 7
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program se zaměřuje na problematiku sociální změny v rodině s vážně nemocným či umírajícím členem, a s jejím dopadem jak na její členy, tak především na potřeby dítěte. Pozornost je věnována změně sociálních rolí v rodině, rozdílu ve vnímání tíživé životní situace dospělými a dětmi. Program přibližuje, čím vším prochází dítě v rodině, kde umírá člen její domácnosti, upozorňuje na oblasti, kde všude, a jakým způsobem, se tato nepříznivá situace v životě dítěte může projevit (škola, rodina, vztah k vrstevníkům, společnost). Program otevírá citlivou oblast komunikace s dětmi o umírání blízké osoby a o její smrti a hledá (a nabízí) možnosti, jak je podpořit v získání vlastní rovnováhy a jak mu účinně pomoci překlenout toto obtížné období.

Přínos kurzu:

Sociální pracovníci získají znalosti ve vedení rozhovoru s dětmi, které ztratily blízkou osobu. Získají kompetence, jak dítěti pomoci zvládnout náročnou situaci. Získají dovednosti, jak rozlišit v projevech dítěte smutek, bezmoc, ztrátu důvěry v život, nezájem. Získají náhled na nevhodné chování dítěte (převážně agresi a sebepoškozování) a poučí se, jak vhodně dítě podpořit ke zvládnutí náročné situace. Absolventi jsou schopni rodině doporučit další kvalifikovanou odbornou pomoc a poradit jejím členům, kam se pro ni obrátit. Pracovníci v sociálních službách získají informace a znalosti, jak ve spolupráci se sociálním pracovníkem podporovat dítě, jak s ním komunikovat a provázet ho. Získají informace o projevech dítěte při ztrátě blízké osoby, změnách jeho chování a prožitků, které vedou ke zhoršování jeho nepříznivé situace a izolaci ve společnosti. 

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektora
 • seznámení se s programem a seznámení se s účastníky

2. Nemoc a umírání

 • základní pojmy, terminálně nemocní, fáze období umírání
 • hierarchie potřeb těžce nemocného, jednotlivé fáze v praxi, jak reagovat a komunikovat, jak porozumět některým formám chování, prožívání emocí
 • jednání a prožívání nejbližších osob v rodině a zhoršování jejich sociální situace (nejistota, nedostatek financí, u samoživitelů zajištění péče o děti apod.)

3. Rodina nemocného

 • dopad nemoci na rodinu v emocionální a sociální oblasti
 • adaptace rodiny na život s nemocí, komunikace v rodině
 • komunikace s pozůstalými - jak komunikovat, čeho se vyvarovat
 • komunikace s dospělými v době zármutku
 • komunikace s dětmi v době zármutku a jeho provázení a orientace v nové situaci

4. Vážně nemocné dítě v rodině

 • čemu čelí rodina, co prožívá ztrátou blízkého člověka dítě a jeho rodina
 • smrt dvojčete nebo sourozence
 • symptomy truchlení u dětí a dospělých
 • rozdíly v prožívání a potřebách, změny v chování dítěte a dospělého (bezmoc, agrese, nezájem, lpění na blízké osobě ....)

5. Rozdíl v prožívání truchlení dítěte

 • projevy truchlení u dospělého, projevy truchlení u dětí
 • co očekávají dospělí od dítěte
 • kdy může dojít k rozvoji posttraumatické poruchy
 • vhodné techniky podpory pro dítě

6. Závěr

 • shrnutí
 • řízená diskuze
 • dotazy

Poznámka: