Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podle stavebního zákona
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-383/2020;
MV ČR
AK/PV-565/2020
Lektor: JUDr. Ladislav Hireš
Přihlásit
Termín konání: 30. 5. 2023 Číslo kurzu (VS): 23136
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2700 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je určen úředníkům ÚSC, jejichž odborná činnost se dotýká problematiky pozemních komunikací (úředníci silničních správních úřadů, zvláštních stavebních úřadů, územního plánování atp.).

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je prohloubit, rozšířit a aktualizovat kompetence úředníků ÚSC v problematice pozemních komunikací v kontextu výkonu veřejné správy. Pozornost programu se zaměřuje zvláště na oblasti správních řízení, rozhodnutí a úkonů, závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení.

Program kurzu:

 

1. Úvod

  • Představení lektora, posluchačů, očekávání posluchačů od programu.

2. Struktura zákona č. 13/1997 Sb.

  • Struktura zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, naposledy dle novely zákona č. 193/2018 Sb.,  zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 162/2020 Sb.

3. Pozemní komunikace a jejich rozdělení 

  • Definiční znaky obecně užívaných účelových komunikací dle judikatury. 
  • Místní komunikace a jejich zařazení do kategorie. 
  • Veřejně prospěšné stavby.

4. Specifika správních řízení a rozhodování silničními správními úřady podle současné právní úpravy

  • Dualita práva soukromého a veřejného - práva osobní a majetkové povahy dle občanského zákoníku. 


5. Obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona6. Úprava vyhlášky č. 104/1997 Sb.

  • Úprava vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a související vyhl. č. 146/2008 Sb., ve znění vyhl. č. 251/2018 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve zn. vyhl. č. 405/2017 Sb. – příloha č. 11.    

7. Závěr

  • Rekapitulace, prostor pro dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.