Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Komunikace s lidmi s duševním onemocněním 1
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0805-SP/PC
Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.
Přihlásit
Termín konání: 14. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22425C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Kurz se zaměřuje na osvojení si základních znalostí a postupů komunikace s lidmi s duševním onemocněním. Lidé s duševním onemocněním mají narušenou schopnost zpracovávat informace a schopnost orientovat se v realitě. Díky tomu jsou zranitelní v komunikaci, v komunikaci u nich často převládá subjektivní význam nad sdílenou realitou, mají sníženou schopnost zpracovávat emoce, častěji se dostávají do konfliktů s druhými lidmi. Komunikace je zároveň jedním z hlavních prostředků práce s touto cílovou skupinou. Díky komunikaci jim můžeme pomoci lépe se orientovat, zvládat stres, testovat realitu, zvládat konflikty, podpořit zotavení, posílit jejich samostatnost, sebedůvěru, sebeúctu a motivaci. Kurz je vhodný pro všechny pomáhající pracovníky, kteří pracují s lidmi s duševním onemocněním, zejména sociální pracovníky, zdravotnické pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Přínos kurzu:

Absolventi kurzu se seznámí s významem komunikace při práci s lidmi s duševním onemocněním. Naučí se základní principy komunikace s lidmi s duševním onemocněním. Absolventi se seznámí se základními komunikačními technikami jako je aktivní naslouchání, práce s emocemi, posilující rozhovor, a to na základě demonstrování těchto technik  při využití audiovizuální techniky a diskuze.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • seznámení s obsahem vzdělávacího programu, jeho organizací a časovým harmonogramem
 • seznámení s očekáváními účastníků a prací lektora

2. Komunikace jako metoda práce

 • význam komunikace při práci s lidmi s duševním onemocněním
 • komunikace a vztah
 • komunikace jako nástroj integrace duševní činnosti

3. Principy komunikace s lidmi s duševním onemocněním

 • princip integrace, princip přítomnosti, princip zaměření na člověka, princip kotvení v realitě, princip recovery, princip empowermentu
 • principy komunikace podle M. Pörtner
 • komunikace zaměřená na zotavení

4. Vztahové podmínky komunikace

 • vztahové podmínky komunikace podle C.R. Rogerse
 • teorie psychologického kontaktu G. Proutyho
 • model komunikace E. Berneho
 • vztahové aspekty verbální a neverbální komunikace

5. Vedení posilujícího rozhovoru

 • aktivní naslouchání a reflektování
 • práce s otázkami
 • podpora orientace
 • doprovázení emocí
 • posilování a motivování v rozhovoru

6. Závěr

 • shrnutí obsahu programu
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: