Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti
Akreditace: MPSV ČR
A2018/0779-SP/PC/VP
Lektor: PhDr. Jitka Crhová
Přihlásit
Termín konání: 6. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22523
Tisk
Čas konání: 9:30 - 14:30 Cena bez DPH: 2800 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Absolventi programu si v rámci semináře osvojí kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti jednání s agresivními a manipulativními osobami. Naučí se rozlišovat a správně reagovat na různé způsoby agresivního a manipulativního jednání. Osvojí si zásady prevence a v případě akutního ohrožení konkrétní kroky ke zklidnění situace - tak, aby při jednání s klienty docházelo k žádoucí shodě – to vše s důrazem na specifika komunikace v krizových a náročných situacích v oblasti sociálních služeb. Součástí semináře je předání praktických zkušeností a probrání modelových situací v pracovních skupinách, na jejichž základě si účastníci semináře zmapují své dovednosti v oblasti komunikace s agresivními osobami a osobami, které inklinují k manipulativnímu jednání. Výuka je doplněna množstvím příkladů, které ilustrují danou problematiku tak, aby si účastníci  získané znalosti a dovednosti nejen zapamatovali, ale především osvojili a následně je dokázali aplikovat v rámci své praxe. Účastníci si zvyšují úroveň komunikace v náročných situacích, osvojují si zásady asertivního jednání, účinné obrany proti manipulaci a zvládání problémových a zátěžových situací. 

Přínos kurzu:

Vzdělávací program si klade za cíl pomoci pracovníkům působících v sociální oblasti při komunikaci a jednání s agresivními či manipulativními jedinci, a to tím, že upozorňuje na znaky a postupy agresivního či manipulativního jednání, popisuje je, a tím umožňuje takováto jednání identifikovat  a rozlišit. Přibližuje možnosti prevence proti agresivnímu a manipulativnímu jednání a v neposlední řadě  seznamuje účastníky programu s možnostmi jak takovému jednání konkrétně čelit (obrana proti agresivní a manipulativní komunikaci atp.). Součástí programu je prezentace příkladů z praxe, práce v skupinách a nácvik způsobu obrany proti agresivnímu a manipulativnímu jednání.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Základní východiska

 • představení tématu
 • pojmosloví 
 • rozdělení dle druhů a cílů agrese 
 • příčiny vzniku agrese
 • její členění

3. Prevence agresivního jednání

 • sociální působení 
 • farmakologická léčba
 • psychoterapie 
 • socioterapie 
 • trest 
 • katarze 
 • expozice neagresivního modelu
 • trénink v sociálních dovednostech 
 • společenské prostředky tlumící agresi

4. Praktická obrana proti agresivnímu jednání

 • ignorace 
 • vyřešení problému 
 • odvedení pozornosti 
 • verbální a neverbální zklidňování 
 • postup při akutním agresivním ohrožení
 • praktické předání zkušeností 
 • osvojení dovedností

5. Manipulace

 • Způsoby a styly manipulace
 • osoba manipulátora 
 • jak se manipulaci bránit
 • asertivní jednání a techniky jako obrana proti manipulaci
 • fixní vzorce chování
 • praktické osvojení dovedností

6. Závěr

 • rekapitulace 
 • otázky 
 • diskuze

Poznámka: