Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Případová sociální práce zaměřená na jednání se zájemcem o sociální službu
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0557-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. Markéta Vaculová
Přihlásit
Termín konání: 13. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22497C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program Případová sociální práce zaměřená na jednání se zájemcem o sociální službu umožní pracovníkům zopakovat si postupy case work v rámci jednání se zájemcem a vyjednání cíle vzájemné spolupráce. Pracovník se dozví, jak efektivně pracovat během jednotlivých fází případové práce. V praktických skupinových aktivitách bude trénovat rozlišení práce s klientem formou kontroly a pomoci. Zjistí, jak citlivě mapovat potřeby klienta s ohledem na autonomii klienta pomocí na člověka i na řešení orientovaného rozhovoru. Procvičí si, jak motivovat klienta ke sdělování svých cílů pro a jak zapojit klienta do řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Přínos kurzu:

Absolvent rozvine nástroje potřebné pro case work, zdokonalí se v monitoringu nepříznivé sociální situace klienta. Uvědomí si svou profesní roli, díky které dokáže definovat kdo je držitel problému a více zůstávat v podpoře a ne v kontrole. Bude schopen vést na člověka orientovaný rozhovor a systemický rozhovor v rámci zjišťování potřeb a očekávání klienta od služby, včetně stanovení cíle vzájemné spolupráce a rozsahu a formy podpory.

Program kurzu:


1. Případová práce v sociálních služeb

 • základy, definice, druhy, charakteristika případové práce
 • fáze procesu případové práce (1. mapování a vyhodnocování potřeb a očekávání člověka, který je v nepříznivé sociální situaci a potřebuje podporu sociální služby
 • 2. plánování (včetně stanovení cílů)
 • 3. realizace plánu
 • 4. vyhodnocení výsledků
 • case work s klientem a jeho rodinou
 • role sociálních pracovníků, týmu a klientů
 • princip normality – kdo je držitel problému
 • sociální práce v módu pomoci a kontroly
 • osm profesionálních způsobů práce
 • rozhovor – základní nástroj pracovníka v případové sociální práci
 • složky efektivního rozhovoru – příprava a otevření
 • prvky a vazby mezi jednáním se zájemcem o službu, uzavíráním smlouvy o poskytování sociální služby a individuálním plánováním

2. Jednání se zájemcem o sociální službu = první část případové práce a standard kvality č. 3

 • jednání se zájemcem - prvotní kontakt s klientem
 • jednání s klientem s ohledem na jeho práva
 • vyjasňování očekávání klienta
 • pozitivní komunikace zaměřující se nejen na selhání, ale i schopnosti klientů
 • obsah SQSS č. 3, zákonné povinnosti
 • optimální nastavení metodiky standardu vzhledem k potřebám cílové skupiny, přesah standardu do dalších SQSS

3. Jednání se zájemcem o sociální službu – nepříznivá sociální situace a očekávání od služby

 • rozlišení klientů dle I. K. Berg in I.
 • úlehla na návštěvníky, stěžovatele nebo zákazníky
 • volba jednání dle zvoleného typu a cílové skupiny
 • rozhovor v kontextu pomoci nebo kontroly
 • vydefinování očekávání klienta
 • 8 stádií profesionální práce aneb kdy klientovi můžeme radit

4. Mapování potřeb v kontextu nepříznivé sociální situace

 • potřeby klienta, důvody pro čerpání služby v kontextu zákona o sociálních službách
 • mapování potřeb klienta, otázky a rozhovor vedoucí ke zjištění potřeb
 • na člověka orientovaný rozhovor v rámci zjišťování potřeb a očekávání klienta od služby
 • dojednávání obsahu vstupního cíle vzájemné spolupráce a rozsahu a formy podpory pomocí na řešení orientované komunikace

5. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: