Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Pohled dítěte na domácí násilí
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0533-SP/PC
Lektor: Mgr. Jana Černá
Přihlásit
Termín konání: 30. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22481C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 8
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program přináší základní vhled do problematiky domácího násilí páchaného na dětech. Svou pozornost zaměřuje na samotný pojem domácího násilí a na jeho specifika v případě, že je pácháno na dětech. Program se zabývá dopady tohoto fenoménu na děti a velkou pozornost věnuje komunikaci se zasaženým dítětem a pravidlům vedení krizové komunikace s obětí. V rámci programu jsou představeny i specifika vedení krizového rozhovoru s dítětem. Program je vhodně doplněn vybranými kazuistikami.

Přínos kurzu:

Absolventi získají základní ucelený pohled do domácího násilí a zároveň se seznámí se specifiky domácího násilí u dětí včetně syndromu týraného dítěte. Dále získají základní dovednosti v krizové komunikaci s obětí domácího násilí a v oblasti pomoci dětem, které jsou mu vystaveny. Absolvent kurzu získá znalosti na jaké odborné sociální služby může dítě zasažené domácím násilím napojit.

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektorky
 • představení absolventů kurzu
 • seznámení s obsahem kurzu

2. Obecný vhled do domácího násilí u dětí

 • definice domácího násilí
 • hlavní znaky domácího násilí
 • pachatelé  a oběti domácího násilí

3. Specifika  domácího násilí u dětí

 • syndrom CAN – Syndrom týraného dítěte
 • dopad domácího násilí na děti
 • dítě v roli svědka rodičovského nebo partnerského domácího násilí

4. Dopad domácího násilí na děti

 • agresivní chování dětí
 • poruchy vývoje u dětí zasažených domácím násilím
 • posttraumatická stresová porucha
 • pocity dětí zasažených domácím násilím

5. Komunikace s dítětem zasaženým domácím násilím

 • výslechové místnosti pro děti oběti domácího násilí
 • příprava dítěte na výslech

6. Krizová komunikace s obětmi domácího násilí – dětmi

 • specifika krizová komunikace u dětí
 • sestavování bezpečnostního plánu
 • nabídka navazující pomoci - organizace pomáhající dětem zasaženým domácím násilím

7. Kazuistiky dětí jako obětí domácího násilí

 • představení a rozbor kazuistik vybraných případů domácího násilí páchaného na dětech

8. Vedení krizového rozhovoru s dětmi zasaženými domácím násilím

 • základní doporučení týkající se vedení krizového rozhovoru s dětmi zasaženými domácím násilím
 • upozornění na nevhodné postupy
 • nezbytné podmínky pro vedení krizového rozhovoru

9. Závěr

 • shrnutí obsahu programu
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: