Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Ochrana dětí na internetu
Akreditace: MPSV ČR
A2022/0538-SP/PC
Lektor: Ing. Petr Šmíd
Přihlásit
Termín konání: 19. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22464
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit absolventy s fenoménem dnešní doby – kyberkriminalitou jako s nejnovější formou rizikového chování klientů se zaměřením na hrozby, které představuje pro děti. Seminář objasňuje, co všechno kyberkriminalita je, a to včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.

Přínos kurzu:

Absolventi se zorientují v problematice kyberkriminality natolik, že dokáží rozeznat jednotlivé formy (kyberšikana, kyberstalking, webcam trolling atd.), uvědomí si právní aspekty a dopady těchto forem rizikového chování a budou vědět, na koho se obrátit v případě problému (helpdesky, on-line projekty).

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení programu a jeho odůvodnění
 • očekávání účastníků od programu

2. Kyberkriminalita

 • formy kyberkriminality (definice kyberkriminality, oddělení od příbuzných pojmů, formy, trestné činy ve vztahu je kyberkriminalitě)

3. Virtuální svět

 • rizikové chování ve virtuálním světě
 • pohled počítačových přistěhovalců a domorodců

4. Sociální sítě

 • socnety - podstata, princip fungování a sdílení, nástrahy, rizika, právní aspekty, rozdělení uživatelů, cenzura

5. Počítačové hry

 • principy a nástrahy dnešních her – zejména massive multiplayer on-line (MMO) a Free to play (FTP) hry
 • mikrotransakce

6. Závěr

 • shrnutí
 • dotazy
 • diskuze

Poznámka: