Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vybrané relaxační techniky pro potřeby pracovníků v sociální oblasti
Akreditace: MPSV ČR
A2018/0457-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 14. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22441C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen posluchačům, kteří se chtějí dozvědět o možnostech uvolnění, odpočinku, snižování stresu, úzkostí, únavy a napětí. Posluchači se seznámí s technikami, jejichž prostřednictvím se naučí správně dýchat, uvolnit celé své tělo nebo lépe vnímat signály svého těla.

Přínos kurzu:

 

Účastník semináře se seznámí s vybranými relaxačními technikami, a to jak po stránce teoretické (kdy je jaká technika vhodná, případně jaká mohou existovat rizika při nesprávných postupech), tak i po stránce praktické (účastník se s technikami seznámí prostřednictvím praktického nácviku). Pomocí zvládnutí těchto vybraných relaxačních technik se naučí pracovat se stresem a únavou a dále se seznámí, jakým způsobem je možné předcházet tzv. syndromu vyhoření. Celkově tak program přispívá k lepšímu výkonu činnosti pracovníků v sociální oblasti (absolventů programu).

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Úvod do problematiky stresu. 
 • Úvod do relaxace. 
 • Podmínky pro relaxaci. 
 • Rozdělení relaxačních metod a základní doporučení.

2. Dech a vybraná dechová cvičení

 • Dechové cvičení I.  (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky). 
 • Dechové cvičení II. (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky). 
 • Dechové cvičení III. (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky).

3. Vybrané relaxační techniky

 • Relaxační technika 5P (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky). 
 • Rybí relaxace (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky). 
 • Jacobsonova progresivní relaxace (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky). 
 • Vizualizace (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky).

4. Uvolňující techniky

 • Dandyho hmat (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky). 
 • Automasáž šíje (teoretické seznámení se s technikou, konkrétní nácvik techniky).

5. Závěr

 • Shrnutí, dotazy, řízená diskuze.

Poznámka: