Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Základní principy komunikace s agresivním klientem
Akreditace: MPSV ČR
A2020/0016-SP/PC/VP
Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
Přihlásit
Termín konání: 30. 9. 2022 Číslo kurzu (VS): 22440
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, včetně úředníků na sociálních odborech.

Přínos kurzu:

 

Seminář seznamuje účastníky se základními principy komunikace s agresivním klientem, a to jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. Pro zvolení optimálního komunikačního přístupu k agresivnímu klientovi je nezbytné jednak snažit se dokázat pochopit příčiny takovéhoto jeho jednání, a jednak dokázat rozlišit jeho konkrétní typ (formu). Nedílnou součástí programu je praktický nácvik vhodných reakcí na agresivní chování za využití metod asertivního chování a dalších adekvátních forem komunikace.


Účastník kurzu se dokáže orientovat v náročných komunikačních situacích, naučí se diferencovat příčiny agresivního jednání a chování, dokáže diferencovat formy projevů agresivních klientů, a to jak externích, tak interních a adekvátně na ně reagovat.

Seznámí se s typologií agresivních jedinců, naučí se v jejím rámci rozlišovat a volit odpovídající způsob chování v dané situaci. Díky interaktivním metodám práce v kurzu získá prožitek a hlubší zkušenost s daným tématem a větší jistotu při reagování na agresivní jednání.

Program kurzu:

 

1. Důvody agresivního chování

 • Co je agrese. 
 • Proč je třeba agresi rozumět. 
 • Co všechno znamená být agresivní.

2. Formy agresivního chování

 • Jaké jsou projevy agresivity. 
 • Určení forem agresivního chování. 
 • Určení vlastního komunikačního stylu (pasivní – manipulativní – asertivní).

3. Reakce na agresivní chování

 • Jak jednat v konkrétních situacích (s využitím vlastních zkušeností). 
 • Zásady asertivního jednání. 
 • Užití adekvátních forem komunikace.

4. Nácvik reakce na agresivní chování

 • Nácvik odpovídajícího způsobu chování v konkrétní situaci.

5. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, dotazy, diskuze.

Poznámka: