Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vidimace a legalizace
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-27/2017;
MV ČR
AK/PV-33/2017
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Přihlásit
Termín konání: 31. 5. 2022 Číslo kurzu (VS): 22113C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Seminář je určen úředníkům, kteří vykonávají agendu vidimace a legalizace v režimu zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň těm úředníkům, kteří se připravují na složení zkoušky podle tohoto zákona.

Přínos kurzu:


Cílem semináře je seznámit účastníky s platnými právními předpisy na úseku vidimace a legalizace, případně je připravit na složení zkoušky z vidimace a legalizace. Hlavním cílem programu je prohloubení znalosti úředníků, kteří již agendu vidimace a legalizace vykonávají.

Program kurzu:


1. Úvod


2. Legislativní rámec problematiky vidimace a legalizace

 • Stávající platná legislativa upravující problematiku vidimace a legalizace.
 • Další právní normy mající vztah k problematice vidimace a legalizace.

3. Působnost na úseku vidimace a legalizace

 • Vedení vzorů otisků úředních razítek.
 • Vedení podpisových vzorů ověřujících osob.

4. Vidimace, legalizace a jejich evidence (ověřovací kniha)

 • Základní pojmy.
 • Způsoby provádění.
 • Kdy se vidimace nebo legalizace neprovede.
 • Vyznačení vidimace a legalizace.
 • Obsah ověřovací doložky.
 • Legalizace za účasti dvou svědků.
 • Vedení ověřovací knihy.
 • Uložení ověřovací knihy.
 • Provádění oprav v ověřovací knize.

5. Způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace

 • Odborná způsobilost k provádění vidimace a legalizace.
 • Zkouška z vidimace a legalizace (přihláška ke zkoušce, obsah a náležitosti zkoušky).

6. Správní poplatky za provedení vidimace a legalizace

 • Vyměření a vybírání správního poplatku.
 • Placení správního poplatku.
 • Osvobození od správního poplatku.

7. Odmítnutí provedení vidimace a legalizace8. Provedení vidimace a legalizace notářem9. Postup zařazení obecního úřadu do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.10. Praktické provedení vidimace a legalizace

 • Praktické příklady.
 • Problematika viditelných zajišťovacích prvků, ukázky listin.
 • Seznámení s aktuálními stanovisky Ministerstva vnitra a dalších ústředních správních úřadů.

11. Závěr

 • Dotazy, diskuze.


Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.