Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky
Akreditace: MV ČR
AK/VE-228/2019;
MV ČR
AK/PV-367/2019
Lektor: Mgr. Zdeněk Tesner
Přihlásit
Termín konání: 1. 11. 2022 Číslo kurzu (VS): 22516C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:00 Cena bez DPH: 2200 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 7
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen především úředníkům vodoprávních orgánů. Užitečný je vhodný i pro dalším úředníky, do jejichž odborné činnosti se promítá aplikace vodního zákona, a pro všechny úředníky, kteří si chtějí prohloubit své znalosti z oblasti právní úpravy vodního hospodářství.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je v uceleném pojetí představit vodní zákon, a to s ohledem na každodenní praxi úředníků vodoprávních orgánů. Cílem programu je prohloubení a upevnění znalostí úředníků v oblasti vodního práva včetně základního teoretického rámce, a to i prostřednictvím příkladů z praxe.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků. 
 • Program semináře.

2. Vodní zákon

 • Historie právní úpravy vodního hospodářství. 
 • Ústavní a nadzákonný rámec současné právní úpravy. 
 • Novelizace vodního zákona. 
 • Stručný přehled nejdůležitějších prováděcích právních předpisů. 
 • Vztah k ostatním právním předpisům. 
 • Struktura vodního zákona. 
 • Problematika dělené kompetence. 
 • Výkladová komise k vodnímu zákonu.

3. Nejčastější problémy v úřední praxi 

 • Prokazování vlastnictví vodních děl. 
 • Řízení v pochybnostech. 
 • Odstraňování černých staveb vodních děl.

4. Aktuality a další souvislosti 

 • Problematika zákona o odpovědnosti veřejné moci. 
 • Ostatní aktuální problémy.

5. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka: