Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
Lektor: Mgr. Petr Dvořák
Přihlásit
Termín konání: 25. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22511C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků, podílejících se na výkonu správních činností na úseku lesního hospodářství a myslivosti.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s právními úpravami na úseku lesního hospodářství, zejména s aktuálním zněním zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Program se primárně zaměřuje na prohloubení a rozšíření znalostí úředníků ÚSC odborů životního prostředí na úrovni ORP a krajských úřadů.

Program je svým zaměřením přínosný též pro subjekty hospodařící s lesy a odborné lesní hospodáře (změna jejich právního postavení).

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků. 
 • Program semináře.

2. Aktuální informace lesní zákon

 • Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 • 50 m pásmo lesa. 
 • Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 • Procesní postupy aplikace lesního zákona ve vazbě na správní řád.

3. Navazující právní předpisy 

 • Stavební zákon, vazba na lesní zákon. 
 • Ochrana přírody, vazba na lesní zákon.

4. Praktické poznatky z činnosti orgánů státní správy lesů

 • Nejčastější dotazy, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti.

5. Očekávaný legislativní vývoj

 • Zvažované a připravované změny právních předpisů na úseku lesního hospodářství.

6. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka: