Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Lektor: JUDr. Marek Šimek
Přihlásit
Termín konání: 15. 11. 2022 Číslo kurzu (VS): 22479
Tisk
Čas konání: 9:00 - 13:30 Cena bez DPH: 2700 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 5
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Vzdělávací program je primárně určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří se při výkonu své činnosti podílí na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přínos kurzu:

 

Cílem kurzu je komplexně seznámit jeho účastníky s instituty zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Účastníci kurzu se dozví, jak správně vyřídit žádost o informace, kdy a za jakých podmínek lze právo na informace odepřít a jaké jsou procesní možnosti ochrany práva žadatele o informace. V průběhu kurzu se účastníci seznámí se zajímavými případy z praxe, zvláštní pozornost bude věnována též specifickým případům žádostí vyskytujících se v podmínkách územní samosprávy.

Program kurzu:

 

1. Úvod do problematiky- Základy práva na informace 

 • Úvod do problematiky práva na informace, historické souvislosti práva na informace. 
 • Ústavněprávní a mezinárodněprávní základy práva na informace. 
 • Kolize práva na informace s jiným ústavním právem, teorie vážení zájmů, test proporcionality. 
 • Pojem informace ve smyslu platného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Subjekty povinné poskytovat informace 

 • Obecně k subjektům povinným poskytovat informace. 
 • Státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány, veřejné instituce. 
 • Další kategorie povinných subjektů.

3. Působnost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Negativní působnost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 • Vztah k jiným právním předpisům.

4. Žádost o informace a procesní postupy jejího vyřizování

 • Žadatel, žádost o poskytnutí informace, náležitosti žádosti, vady žádosti. 
 • Specifické způsoby vyřízení žádosti (výzva k doplnění, upřesnění, odložení pro nedostatek působnosti povinného subjektu). 
 • Prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o informace. 
 • Úhrada nákladů za poskytnutí informace. 
 • Poskytnutí informací, formát a způsob poskytnutí informací, odkaz na zveřejněnou informaci. 
 • Zveřejnění informací poskytnutých na žádost. 
 • Osoba dotčená žádostí o informace. 
 • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace nebo její části.

5. Ochrana informací, důvody pro neposkytnutí požadované informace

 • Obecně k důvodům omezení práva na informace. 
 • Obligatorní důvody pro neposkytnutí informace. 
 • Fakultativní důvody pro neposkytnutí informace. 
 • Faktické důvody pro odmítnutí žádosti (neexistující informace, nová informace, názor, budoucí rozhodnutí, opakovaná žádost, zneužití práva na informace ze strany žadatele).

6. Procesní možnosti ochrany žadatele

 • Odvolání. 
 • Stížnost. 
 • Další procesní možnosti ochrany.

Poznámka: