Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
Akreditace: MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Lektor: Ing. Lukáš Mareš
Přihlásit
Termín konání: 20. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22461
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: České Budějovice Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Albatros Vita, Skuherského 4, České Budějovice
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům úředníků obcí a městských částí Hlavního města Prahy vykonávajících státní správu rybářství.

Přínos kurzu:

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou na úseku rybářství, se zaměřením na otázky, které spadají do působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a úřadů městských částí Hlavního města Prahy.

Program kurzu:

 

1. Úvod do problematiky 

 • Základní pojmy. 
 • Statistické údaje produkce ryb. 
 • Vymezení působnosti obcí a městských částí Hlavního města Prahy.

2. Rybářské lístky 

 • Typy rybářských lístků. 
 • Podmínky pro vydání rybářského lístku – kvalifikační předpoklady pro vydání.

3. Rybářská stráž 

 • Ustanovení rybářské stráže – podmínky, kvalifikační předpoklady. 
 • Ověřování kvalifikačních předpokladů a dalších náležitostí pro ustanovení. 
 • Práva a povinnosti rybářské stráže v rybářském revíru a v rybníkářství. 
 • Zrušení a zánik ustanovení rybářské stráže.

4. Přestupky podle zákona o rybářství 

 • Vymezení přestupků. 
 • Ukládání správních trestů. 
 • Praktické příklady.

5. Závěr

 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Poznámka: