Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Matriční praxe a mezinárodní právo
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-301/2019;
MV ČR
AK/PV-478/2019
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Přihlásit
Termín konání: 13. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22406
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Program je určen úředníkům územních samosprávných celků zejména vykonávajícím agendu matrik a dále úředníkům, kteří při práci přicházejí do kontaktu s tzv. cizím prvkem.

Přínos kurzu:


Cílem vzdělávacího programu je představit účastníkům z řad úředníků ÚSC, problematiku mezinárodního práva v obecně rovině a následně v kontextu jednotlivých oblastí matriční praxe. Téma je pro oblast matričních činností demonstrováno na konkrétních praktických příkladech, přičemž je důsledně vycházeno z aktuálního legislativního stavu.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektorky a účastníků, program semináře.

2. Právní rámec    

 • Co je mezinárodní právo a jeho postavení v rámci hierarchie právního systému ČR. 
 • Mezinárodní právo veřejné a soukromé – rozdíly a oblasti úpravy. 
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 
 • Evropská legislativa v oblasti mezinárodního práva.

3. Cizí prvek

 • Určení a posouzení cizího (mezinárodního) prvku. 
 • Výhrada veřejného pořádku.

4. Použití práva v jednotlivých oblastech matriční praxe

 • Státní občanství – dvě a více státních občanství, posuzování neurčitého občanství. 
 • Manželství – způsobilost k uzavření manželství, forma uzavření manželství, zrušení manželství rozvodem. 
 • Rodičovství – určení rodičovství, prohlášení o určení otcovství, popření otcovství, osvojení. 
 • Prohlášení za mrtvého.

5. Dvoustranné a vícestranné smlouvy a úmluvy

 • Uznávání cizozemských veřejných listin. 
 • Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí.

6. Závěr

 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.