Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Povinnosti při správě, uchovávání a vyřazování dokumentů dle platné legislativy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
Akreditace: MV ČR
AK/PV-86/2016
Lektor: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 27. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22373
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2600 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Vzdělávací program je určen prakticky všem úředníkům ÚSC, jelikož nakládání s dokumenty (spisová služba archivování a skartace dokumentů) je nedílnou součástí jejich odborné činnosti. Program je tak určen především veřejnoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky.

Přínos kurzu:


Cílem semináře je seznámit účastníky s platnou legislativou v oblasti odborné správy dokumentů, tj. zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění, s prováděcí vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby s dopadem těchto norem  na původce dokumentů.

Program kurzu:


1. Úvod

 • Představení lektora, posluchačů, očekávání posluchačů od programu.

2. Legislativní rámec odborné správy dokumentů

 • Základní pojmy v oblasti odborné správy dokumentů.
 • Legislativní rámec odborné správy dokumentů.
 • Různé typy původců a jejich povinnosti při správě dokumentů.

3. Organizace práce s dokumenty

 • Spisová norma: spisový řád, spisový plán, skartační plán.
 • Organizace práce s dokumenty: příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování a odesílání dokumentů.
 • Příruční registratura, správní archiv, spisovna, kritéria pro její vytvoření podle požadavků zákona.
 • Dokumenty účetní a daňové, dokumenty obsahující osobní údaje nebo utajované skutečnosti.

4. Nařízení eIDAS a GDPR z hlediska správy dokumentů 

 • Nařízení eIDAS a práce s elektronickými autentizačními prvky.
 • Nařízení GDPR – vztah ke správě.

5. Vyřazování dokumentů 

 • Vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení, skartační návrh, skartační prohlídka. 
 • Skartační řízení dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby. Tvorba SIP, AIP a DIP balíčků.

6. Nejčastější problémy při správě dokumentů

 • Časté nedostatky při odborné správě dokumentů.
 • Sankce za nedodržení povinností týkající se povinností při odborné správě dokumentů.

7. Diskuse,  dotazy


Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.