Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a odpovědnost osob při výstavbě - videokonference
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb
Akreditace: MV ČR
AK/VE-316/2021;
MV ČR
AK/PV-528/2021
Lektor: Ing. Helena Štvánová
Přihlásit
Termín konání: 15. 11. 2022 Číslo kurzu (VS): 22365C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů působících na úseku stavebního úřadu.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je ucelené a přehledné poskytnutí aktuálních informací účastníkům z řad vybraných úředníků působících v rámci stavebních úřadů, týkajících se dozorových oprávnění stavebních úřadů a jejich postupů v řízení zahajovaných z moci úřední na ochranu veřejných zájmů.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Seznámení s obsahem a cílem semináře.

2. Pojem veřejný zájem

 • Veřejný zájem v řízeních podle stavebního zákona. 
 • Poměřování veřejného a soukromého zájmu. 

3. Kontrolní prohlídka stavby

 • Oprávnění nebo povinnost stavebního úřadu k jejímu nařízení. 
 • Předmět kontrolní prohlídky. 
 • Účastníci kontrolní prohlídky. 
 • Vstup na pozemky a do staveb. 
 • Pořádková pokuta.

4. Závadný stav stavby

 • Nařízení jejího odstranění. 
 • Zabezpečovacích staveb a neodkladného odstranění.

5. Nezbytné úpravy, údržba stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě 


6. Povinnosti a odpovědnosti osob ve výstavbě

 • Vybrané činnosti ve výstavbě a provádění staveb.

7. Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebním řádu

 • Vstupy na pozemky a do staveb.

8. Závěr

 • Dotazy, diskuze.

Poznámka:

Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb