Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon) - videokonference
Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb
Akreditace: MV ČR
AK/VE-318/2021;
MV ČR
AK/PV-530/2021
Lektor: Ing. Helena Štvánová
Přihlásit
Termín konání: 18. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22364C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:00 Cena bez DPH: 2300 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 7
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je určen úředníkům obecních úřadů, úřadů statutárních měst a krajských úřadů působících na úseku stavebního úřadu.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je uceleně a přehledně  seznámit účastníky z řad vybraných úředníků s konkrétními praktickými informacemi z oblasti stavebního práva ve které jsou postupy úřadů upraveny kromě stavebního zákona také liniovým zákonem. Hlavním cílem vzdělávacího programu je vyložit postupy stavebních úřadů podle zákona č. 416/2009 Sb. jako celku včetně jeho poslední novely a zdůraznit změny postupů podle obecné úpravy dané stavebním zákonem a správním řádem.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Seznámení s obsahem a cílem semináře.

2. Oblasti stavebního práva upravené liniovým zákonem

 • Konkrétní druhy staveb, na které liniový zákon dopadá. 
 • Vztahy mezi stavebníky a vlastníky jiných liniových staveb. 
 • Provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy liniové stavby. 

3. Změny příslušnosti stavebních úřadů v řízení vedených podle liniového zákona 


4. Specifika řízení podle liniového zákona pro všechny dotčené stavby

 • Poučení účastníků. 
 • Změny v soudních přezkumech. 
 • Úprava doručování. 
 • Fiktivní závazné stanovisko.

5. Vybrané stavby energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

 • Úprava řízení o vydání územního rozhodnutí a společného povolení.

6. Budování infrastruktury elektronických komunikací

 • Předběžná informace. 
 • Jednání s dotčenými orgány. 
 • Fikce závazného stanoviska. 
 • Přípojky.
 • Zahájení užívání stavby. 
 • Přípolože.

7. Vyvlastnění pro stavby podle liniového zákona

 • Rozdíly oproti obecné úpravě podle vyvlastňovacího zákona. 
 • Vydání mezitímního rozhodnutí. 

8. Rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby 

 • Rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby společně s vydáním mezitímního rozhodnutí. 
 • Postup u staveb dopravní infrastruktury a u stavby energetické infrastruktury.

9. Změny dalších právních předpisů

 • Změna zákona o ochraně přírody a krajiny, správního řádu a stavebního zákona. 
 • Různé postupy při vzniku fiktivního závazného stanoviska. 
 • Přechodná ustanovení. 
 • Shrnutí změn místní příslušnosti stavebních úřadů.

10. Závěr

 • Dotazy, diskuze.

Poznámka:

Součástí semináře jsou informace o úpravě této oblasti stavebního zákona podle zákona č. 283/2020 Sb