Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-355/2019;
MV ČR
AK/PV-572/2019
Lektor: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 11. 10. 2022 Číslo kurzu (VS): 22341C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: On-line
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je primárně určen úředníkům územních samosprávných celků, na jejichž odbornou činnost má proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí vliv (oblast ochrany životního prostředí, stavební úřad, oblast výstavby a územního plánování, atp.).

Přínos kurzu:

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) v kontextu potřeb ÚSC. Účastníci se seznámí jak s legislativním zakotvením procesu posuzování (zejména se vztahem zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stavebního zákona a dalších norem), tak i s pravidly pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení, řízení o vydání integrovaného povolení apod.).

Program účastníkům nabízí i informace o připravovaných významných změnách legislativy na úseku EIA.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků. 
 • Program semináře.

2. Účel a smysl EIA

 • Účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů.

3. Základní prvky EIA


    Podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy:

 • Předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování. 
 • Základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod. 
 • Zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení. 
 • Dokumentace, posudek, veřejné projednání. 
 • Stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace). 
 • Pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení, řízení o vydání integrovaného povolení apod.) – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod., soudní přezkum rozhodnutí. 
 • Posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – – odchylky.

4. Připravované významné změny legislativy na úseku EIA 

 • Informace o připravovaných významných změnách legislativy na úseku EIA (zejména tzv. rekodifikace stavebního práva).

5. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka:

Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.