Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Emoce a základní možnosti jejich zvládání v rámci péče o seniory
Akreditace: MPSV ČR
2015/1130-PC/SP/PP
Lektor: Bc. Blanka Miličková
Přihlásit
Termín konání: 3. 12. 2019 Číslo kurzu (VS): 19695
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Zlín Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín
Počet vyuč. hodin: 8
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Účastník kurzu získá základní informace o lidských emocích, jejich vzniku, rozdělení a principech a o jejich vlivu v oblasti péče o seniory. Účastník  si dále uvědomí důležitost zvládání vlastních emocí, seznámí se s tím, co to je emoční inteligence a jakou úlohu sehrává v rámci péče o seniory. Účastník dále získá informace o důležitosti prevence syndromu vyhoření. Účastník získá podnětné a prakticky využitelné poznatky o možném zvládání vlastních emocí a to v rámci řešení skupinových modelových situací.

Přínos kurzu:


Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou emocí a jejich zvládání v péči o seniory. Náplní kurzu je pochopení principu fungování emocí, jejich funkce, rozdělení a charakteristika. Účastníci vzdělávací akce budou v rámci programu seznamováni s pojmem emoční inteligence a s významem tohoto fenoménu v rámci péče o seniory. Účastníci kurzu budou v rámci programu upozorněni na možné riziko vzniku syndromu vyhoření při špatném zvládání svých emocí. Součástí kurzu bude praktický nácvik zvládání emocí se zaměřením na péči o seniory, který se bude odehrávat v rámci skupinových modelových situací.

Program kurzu:


1. Úvod  


2. Co to jsou emoce?  

  • Definice emocí, teorie emocí a jednotlivé typy emocí s praktickými ukázkami a rozborem.  
  • Vlastnosti emocí, poruchy emocí a jejich nadefinování. 

3. Emoce a jejich zvládání  

  • Jakou formou lze emoce zvládat. Verbální i neverbální forma zvládání emocí.  
  • Funkce emocí, emoční inteligence a její využití v péči o seniory, aktivní naslouchání.  

4. Emoce a jejich zvládání - pokračování

  • Emoce a jejich zvládání při péči o seniory s demencí.

5. Emoční zátěž, syndrom vyhoření a jeho prevence  

  • Prevence syndromu vyhoření vzniklého emoční zátěží při zajištění péče o seniory, skupinové modelové situace a jejich rozbor.  

6. Závěr  

  • Diskuse - rekapitulace kurzu.


Poznámka: