Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Aktuální otázky ochrany osobních údajů při poskytování sociálních služeb
Akreditace: MPSV ČR
A2021/1296-SP/PC/VP
Lektor: JUDr. Eva Janečková
Přihlásit
Termín konání: 18. 5. 2022 Číslo kurzu (VS): 22160C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2100 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 6
Online kurz  

Komu je kurz určen:

Vzdělávací program zaměřuje svou pozornost na problematiku ochrany osobních údajů v kontextu sociálních služeb upravenou Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato úprava vstoupila v účinnost jednotně ve všech zemích EU v květnu 2018 a představuje dosud nejucelenější soubor pravidel na ochranu dat. Toto nařízení se nevyhnutně dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje obyvatel evropských zemí, a to včetně společností a institucí mimo území EU, které na evropském trhu působí. Nároky a povinnosti plynoucí z této právní úpravy upřesněné zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, aplikační praxe a vývoj v náhledu na plnění jednotlivých povinností, a zejména dopady do oblasti sociálních služeb, představují stěžejní náplň vzdělávacího programu.

Přínos kurzu:

Absolvent se seznámí s právní úpravou, pochopí její principy a rozdíly oproti předešlému stavu. Osvojí si základní principy právní úpravy. Bude se orientovat v povinnostech správce a zpracovatele osobních údajů a ve vztazích mezi nimi, ve změnách ve vnímání jednotlivých povinností a způsobu jejich plnění, a to v kontextu specifik sociálních služeb. Absolvent také získá ucelenou představu o právech a možnostech osob, jejichž data jsou zpracovávána (subjekt údajů).

Program kurzu:


1. Úvod

 • představení lektorky a účastníků
 • očekávání
 • obavy
 • pravidla
 • průběh kurzu

2. Seznámení se současnou právní úpravou (GDPR)

 • vysvětlení nejdůležitějších pojmů obsažených v GDPR a v zákoně o zpracování osobních údajů
 • seznámení s vývojem chápání obsahu pojmů

3. Základní zásady GDPR

 • základní zásady GDPR - jejich aplikace v praxi a jejich odraz v jednotlivých povinnostech uvedených v GDPR
 • zákonnost zpracování

4. Povinnosti správce a zpracovatele podle GDPR

 • postavení správce a zpracovatele, jejich vzájemný vztah
 • smlouva o zpracování
 • výklad jednotlivých povinností a jejich aplikace v prostředí sociálních služeb - Záznamy o činnostech zpracování
 • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
 • ohlašování případů narušení zabezpečení osobních údajů
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • praktické příklady a doporučení pro realizaci

5. Práva subjektu údajů

 • práva subjektu údajů a jejich odraz v povinnostech správců a zpracovatelů - právo na informace o zpracování
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
 • včetně profilování
 • způsoby realizace
 • změny ve výkladu jednotlivých práv

6. Analýza a implementace

 • provedení analýzy současného stavu zpracování osobních údajů a její cíle
 • nastavení správných procesů

7. Závěr

 • rekapitulace obsahu programu
 • řízená diskuze
 • dotazování

Poznámka: