Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
Akreditace: MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
Lektor: JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 17. 5. 2022 Číslo kurzu (VS): 22191C
Tisk
Čas konání: 9:00 - 15:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: On-line Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa:
Počet vyuč. hodin: 7
Online kurz  

Komu je kurz určen:


Seminář je primárně určen těm úředníkům ÚSC, kteří každý den připravují podklady k rozhodnutí příslušných orgánů obce, a vedoucím úředníkům, kteří tyto podklady kontrolují, a to se zaměřením na správné určení kompetentního orgánu. Praktické využití naleznou zejména úředníci odborů investic a majetku a finančních odborů.

Přínos kurzu:


Cílem semináře je poskytnout úředníkům ÚSC přehled stěžejních pasážích zákona o obcích pro úřední praxi. Program upozorňuje zejména na ty oblasti, ve kterých se v praxi často chybuje, což může nezřídka vést k postihu za nesprávné rozhodnutí. Náplň programu se opírá nejen o legislativní znění ale především o praktické poznatky a zkušenosti.

Program kurzu:


1. Úvod

 • Představení lektora a účastníků. 
 • Program semináře.

2. Orgány obce a jejich vzájemné vazby

 • Postavení zastupitelstva, rady, starosty, obecního úřadu a jednotlivých odborů. 
 • Postavení výborů zastupitelstva, komisí rady, místostarosty a tajemníka. 
 • Vzájemné vztahy mezi těmito orgány.

3. Kompetence se zaměřením na hospodaření

 • Vyhrazené a nevyhrazené kompetence orgánů obce aneb kdo co (ne)dělá. 
 • Delegování pravomocí aneb ať žijí směrnice. 
 • Význam zápisů a usnesení aneb co je psáno, je dáno. 
 • Základní pravidla vyžadovaná u hospodaření s majetkem obce aneb jak na to.

4. Občan a zastupitel

 • Práva občana a jejich realizace v praxi včetně souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. 
 • Práva a povinnosti zastupitele aneb jak se plní slib. 
 • Střet zájmů a neslučitelnost funkcí.

5. Související aspekty

 • Přezkoumání hospodaření. 
 • Kontrola Ministerstva vnitra.

6. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka: