Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona
Akreditace: MV ČR
AK/VE-354/2019;
MV ČR
AK/PV-571/2019
Lektor: Mgr. Jaroslava Milerová
Přihlásit
Termín konání: 17. 5. 2022 Číslo kurzu (VS): 22181
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Ústí nad Labem Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Clarion Congress Hotel, Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Seminář je primárně určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří se v rámci své odborné činnosti věnují správním činnostem při rozhodování na úseku stavebního řádu.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je prohloubení, upevnění a aktualizace znalostí a dovedností úředníků v oblasti stavebního řízení, konkrétně pak postižení vztahů mezi ustanoveními stavebního zákona a občanského zákoníku a jejich významu pro stavební řízení.

Program kurzu:

 

1. Úvod


2. Představení občanského zákoníku a stavebního zákona, jejich vztah

 • Občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona. 
 • Zásady soukromého práva. 
 • Věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu). 
 • Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby. 
 • Absolutní majetková práva. 
 • Veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity.

3. Úprava vlastnického práva

 • Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta, nabytí vlastnického práva stavbou. 
 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.

4. Úprava věcných práv k věci cizí a spoluvlastnictví, vazba na stavební zákon

 • Věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena. 
 • Spoluvlastnictví. 
 • Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona. 
 • Diskuze, dotazy.

5. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka: