Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy
Akreditace: MV ČR
AK/VE-199/2016;
MV ČR
AK/PV-354/2016
Lektor: Mgr. Jan Kučera
Přihlásit
Termín konání: 25. 2. 2020 Číslo kurzu (VS): 20444
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1990 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:


Vzdělávací program je určen úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC, kteří se v rámci svého odborného působení věnují problematice vymáhání pohledávek a to i cestou výkonu rozhodnutí a exekucí.

Přínos kurzu:


Cílem semináře je představit účastníkům problematiku výkonu rozhodnutí a exekucí, seznámit je s jednotlivými druhy, způsoby a aspekty výkonu rozhodnutí. Účastníci se dále seznámí s problematikou exekučních sporů a se specifiky exekučního řízení podle exekučního řádu. Cílem semináře je prohloubit a aktualizovat znalosti a dovednosti úředníků zabývajících se danou problematikou a přispět k co nejkvalifikovanějšímu výkonu činnosti ÚSC na úseku vymáhání pohledávek.  

Program kurzu:


1. Úvod


Základní teorie, vznik dluhu, informace o exekucích obecně


Obecná ustanovení

 • Obecné výklady
 • Druhy a způsoby výkonu rozhodnutí
 • Druhy soudního výkonu rozhodnutí
 • Způsoby výkonu rozhodnutí podle jejich účinků
 • Titul pro výkon rozhodnutí.

2. Výkon rozhodnutí ukládajících peněžité plnění

 • Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, přikázáním pohledávky z účtu, přikázáním jiných peněžitých pohledávek, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí
 • Ocenění
 • Dražba
 • Rozvrh
 • Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem, správou nemovité věci, postižením jiných majetkových práv

3. Výkon rozhodnutí ukládajících nepeněžité plnění

 • Obecné výklady
 • Výkon rozhodnutí vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů
 • Na zastupitelná plnění
 • Na nezastupitelná plnění
 • K obnovení předešlého stavu

4. Výkon rozhodnutí soudem schválených dohod o výchově nezletilých dětí


5. Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným


6. Exekuční spory

 • Spory řešené v rámci řízení o výkon rozhodnutí
 • Spory řešené v nalézacím řízení

7 - Specifika exekučního řízení podle exekučního řádu

 • Obecně o exekučním řízení
 • Návrh a nařízení exekuce
 • Zjišťovaní majetku povinného
 • Obrana povinného
 • Náklady exekuce

7. Závěrečná diskuze, dotazy
 

Poznámka: