Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Informace o kurzu
Název kurzu: Problematika padělků listin a zneužití podpisů pro potřeby výkonu správních činností
Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů jsme nuceni seminář zrušit. Děkujeme za pochopení.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-223/2019;
MV ČR
AK/PV-362/2019
Lektor: Ing. Vladimír Sitta, MBA
Přihlásit
Termín konání: 12. 3. 2020 Číslo kurzu (VS): 20313
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Ostrava Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Počet vyuč. hodin: 6
Bezbariérový přístup  

Komu je kurz určen:

 

Úředníci územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti a kteří se v rámci dokazování využívají listin a dokumentů. Kurz je dále určen všem úředníkům, kteří sami vytváří úřední písemnosti.

Přínos kurzu:

 

Cílem semináře je seznámit úředníky a vedoucí úředníky úřadů ÚSC s problematikou padělání, pozměňování a dalších neoprávněných manipulací s listinami vč. zneužití podpisů, a to zejména v kontextu správních řízení. Program seznamuje účastníky jak s možnostmi jak postupovat v případě podezření na padělání, pozměňování nebo antedatování listin, tak i s možnostmi jak posílit zabezpečení dokumentů vlastní provenience.

Program kurzu:

 

1. Úvod

 • Představení lektora, seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu.

2. Související legislativa

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – vybr. ustanovení. 
 • Zákon č.. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – vybr. ustanovení.

3. Padělání, pozměňování a antedatování listin

 • Nejčastější způsoby padělání, pozměňování a antedatování listin. 
 • Možné postupy v případě podezření na padělání, pozměňování nebo antedatování listin. 
 • Důsledky neoprávněných manipulací s listinami pro správní řízení.

4. Problematika podpisu a možnosti posílení jeho rezistence proti padělání

 • Optimalizace rezistence podpisu vůči (technickému) padělání. 
 • Význam umístění podpisu, volba vhodné psací potřeby a barvy. 
 • Možnosti spolehlivé identifikace vlastního podpisu s ohledem na celkový kontext dokumentu. 

5. Zabezpečení dokumentů vlastní provenience

 • Obáváte se manipulace s podpisy nebo otisky razítek bez Vašeho vědomí? 
 • Jak (lépe) chránit dokumenty. 
 • Tiskárny (bez vědomí obsluhy) opatřující dokumenty neviditelnými kódy a jejich využití. 
 • Existuje dokonalý padělek? 
 • Možnosti zkoumání stáří listin a jejich význam. 
 • Volba vhodného razítka – požadované vlastnosti. 
 • Význam vlastností papíru pro zabezpečení dokumentu.

6. Závěr

 • Diskuze, dotazy.

Poznámka:

Vážení účastníci, velmi se omlouváme, ale z technických důvodů jsme nuceni seminář zrušit. Děkujeme za pochopení.