Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Rekvalifikace
Kurzy na míru
MBA
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Informace o kurzu
Název kurzu: Spisová služba a archivace dokumentů
Akreditace: MV ČR
AK/VE-236/2014;
MV ČR
AK/PV-516/2014
Lektor: PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
Přihlásit
Termín konání: 16. 5. 2019 Číslo kurzu (VS): 19123
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:30 Cena bez DPH: 1900 Kč
Místo konání: Liberec Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 1345/6, Liberec
Počet vyuč. hodin: 6
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů, jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení a další.

Přínos kurzu:

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví, tj. se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění a s prováděcí vyhláškou o podrobnostech výkonu spisové služby a s dopadem těchto norem  na původce dokumentů. 

Program kurzu:

1. Úvod 
  • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti a očekávání od programu.
2. Legislativní rámec spisové služby
  • Předmět spisové služby, zákon a prováděcí vyhlášky, související právní předpisy. 
  • Metodiky a elektronické zdroje ke spisové službě. 
3. Organizace práce s dokumenty
  • Příjem, třídění, označování a evidence dokumentů, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání dokumentů, práce s elektronickým systémem spisové služby a samostatnými evidencemi dokumentů (rozšíření původní osnovy). Funkce, způsoby a organizace ukládání a vyřazování dokumentů. 
4. Práce s elektronickými dokumenty 
  • Elektronické autentizační prvky Elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko.
5. Dokumenty účetní a daňové, dokumenty obsahující osobní údaje nebo utajované skutečnosti


6. Spisový a skartační plán
  • Vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení příprava a realizace vyřazení dokumentů u různých původců, skartační návrh, skartační prohlídka, tvorba SIP, DIP a AIP balíčků (rozšíření původní osnovy).
7. Kontrola výkonu spisové služby ze strany veřejného archivu


8. Závěr
  • Rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka: