Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Vyhledávání
Dle místa konání:
v
Dle měsíce konání:
v
Dle oblasti školení:
v
Dle příjmení lektora:
v
Dle názvu kurzu:
v
Dle slov z názvu:
Vyhledat

Klikem na hlavičku sloupců v tabulce můžete řadit zobrazené kurzy dle kritéria vzestupně či sestupně.

Termín(Vzestupně)
Název kurzu
Akreditace
Místo konání
 
5. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Obecné požadavky na výstavbu v praxi - videokonference
MV ČR
AK/VE-26/2022;
MV ČR
AK/PV-40/2022
On-line Info
6. 10. 2023
pátek
obsazeno
Zákon o sociálních službách – přehled aktualit, novinek a jejich obecných dopadů do praxe - videokonference
Vzdělávací program je akreditován i MPSV ČR A2021/1179-SP/PC/PP/VP.
MV ČR AK/VE-516/2021;
MV ČR AK/PV-39/2019
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
10. 10. 2023
úterý
obsazeno
Přestupky na úseku stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-375/2020;
MV ČR
AK/PV-555/2020
On-line Info
17. 10. 2023
úterý
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Seminář představuje nový stavební zákon v aktuálním znění, tak jak je publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., a to včetně změn provedených zákonem č.195/2022 Sb., 152/2023 Sb. Na semináři budou též podány informace o hlavních změnách souvisejících zákonů.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
17. 10. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o registru smluv a jeho aplikace v úřední praxi - videokonference
Vážení účastníci, z technických důvodu je seminář v původním termínu 23. 11. 2023 zrušen. Náhradní termín se uskuteční 17.10. 2023. Velmi se omlouváme za komplikace.
MV ČR
AK/VE-66/2023;
MV ČR
AK/PV-121/2023
On-line Info
19. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-502/2022;
MV ČR
AK/PV-1052/2022
Praha Info
19. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-503/2022;
MV ČR
AK/PV-1053/2022
On-line Info
24. 10. 2023
úterý
obsazeno
Jak aplikovat zákon o obcích v každodenní praxi jednoduše a efektivně - videokonference
MV ČR
AK/VE-9/2022;
MV ČR
AK/PV-8/2022
On-line Info
24. 10. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy
MV ČR
AK/VE-262/2021;
MV ČR
AK/PV-467/2021
Pardubice Info
26. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-265/2021;
MV ČR
AK/PV-470/2021
Praha Info
26. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-267/2021;
MV ČR
AK/PV-472/2021
On-line Info
26. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Stavby na cizích pozemcích - videokonference
MV ČR
AK/VE-481/2022;
MV ČR
AK/PV-1005/2022
On-line Info
26. 10. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o kontrole (Kontrolní řád) - videokonference
MV ČR
AK/VE-406/2021;
MV ČR
AK/PV-685/2021
On-line Info
31. 10. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - videokonference
MV ČR
AK/VE-496/2022;
MV ČR
AK/PV-1026/2022
On-line Info
2. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy
MV ČR
AK/VE-199/2016;
MV ČR
AK/PV-354/2016
Ostrava Info
2. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Vodní zákon – praktická rukověť pro úředníky - videokonference
MV ČR
AK/VE-306/2022;
MV ČR
AK/PV-627/2022
On-line Info
3. 11. 2023
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-219/2018;
MV ČR
AK/PV-380/2018
Praha Info
3. 11. 2023
pátek
obsazeno
Spisová služba v kontextu elektronizace veřejné správy - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-291/2021;
MV ČR
AK/PV-497/2021
On-line Info
7. 11. 2023
úterý
obsazeno
Výkon rozhodnutí a exekuce pro potřeby úředníků veřejné správy - videokonference
MV ČR
AK/VE-198/2022;
MV ČR
AK/PV-424/2022
On-line Info
7. 11. 2023
úterý
obsazeno
Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-61/2023;
MV ČR
AK/PV-115/2023
On-line Info
9. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Hradec Králové Info
9. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
MV ČR
AK/VE-265/2017;
MV ČR
AK/PV-485/2017
Ostrava Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/PV-12/2015
Praha Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Ochrana spotřebitele - videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/PV-502/2020
On-line Info
14. 11. 2023
úterý
obsazeno
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku - videokonference
MV ČR
AK/VE-489/2022;
MV ČR
AK/PV-1013/2022
On-line Info
16. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon - videokonference
MV ČR
AK/VE-150/2022;
MV ČR
AK/PV-298/2022
On-line Info
21. 11. 2023
úterý
obsazeno
Zákon o rybářství v úřední praxi úřadů obcí a městských částí Hlavního města Prahy - videokonference
MV ČR
AK/VE-264/2021;
MV ČE
AK/PV-469/2021
On-line Info
21. 11. 2023
úterý
obsazeno
Matrika a rodinné právo - videokonference
MV ČR
AK/VE-414/2022;
MV ČR
AK/PV-859/2022
On-line Info
23. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon
Seminář představuje nový stavební zákon v aktuálním znění, tak jak je publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., a to včetně změn provedených zákonem č.195/2022 Sb., 152/2023 Sb. Na semináři budou též podány informace o hlavních změnách souvisejících zákonů.
MV ČR
AK/VE-417/2021;
MV ČR
AK/PV-698/2021
Praha Info
23. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Nový stavební zákon - videokonference
Seminář představuje nový stavební zákon v aktuálním znění, tak jak je publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., a to včetně změn provedených zákonem č.195/2022 Sb., 152/2023 Sb. Na semináři budou též podány informace o hlavních změnách souvisejících zákonů.
MV ČR
AK/VE-416/2021;
MV ČR
AK/PV-697/2021
On-line Info
28. 11. 2023
úterý
obsazeno
Aktuální otázky z pracovního práva, včetně novely zákoníku práce - řešení problémů
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače on-line školení.
MV ČR
AK/VE-191/2023;
MV ČR
AK/PV-393/2023
Praha Info
28. 11. 2023
úterý
obsazeno
Aktuální otázky z pracovního práva, včetně novely zákoníku práce - řešení problémů. Videokonference
Kombinovaný seminář. Výuka je určena také pro posluchače prezenčního školení.
MV ČR
AK/VE-192/2023;
MV ČR
AK/PV-394/2023
On-line Info
30. 11. 2023
čtvrtek
obsazeno
Dotčené orgány a jejich závazná stanoviska v řízeních podle stavebního zákona - videokonference
MV ČR
AK/VE-320/2021;
MV ČR
AK/PV-532/2021
On-line Info
5. 12. 2023
úterý
obsazeno
Stavební zákon ve vazbě na správní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-374/2020;
MV ČR
AK/PV-554/2020
On-line Info
7. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Živnostenský zákon ve vazbě na kontrolní řád - videokonference
MV ČR
AK/VE-59/2021;
MV ČR
AK/PV-81/2021
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - videokonference
MV ČR
AK/VE-372/2020;
MV ČR
AK/PV-552/2020
On-line Info
12. 12. 2023
úterý
obsazeno
Agenda sociálních pohřbů a válečných hrobů v obci - videokonference
MV ČR
AK/VE-307/2022;
MV ČR
AK/PV-628/2022
On-line Info
21. 12. 2023
čtvrtek
obsazeno
Zákon o obcích a zákon o úřednících pro každodenní úřední praxi
MV ČR
AK/PV-27/2016
Ostrava Info