Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: Zákoník práce v kontextu potřeb veřejné správy - aktuálně, přehledně, prakticky
Včetně nových předpisů dle novely ZP.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-502/2022;
MV ČR
AK/PV-1052/2022
Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
Přihlásit
Termín konání: 20. 6. 2024 Číslo kurzu (VS): 24257
Tisk
Čas konání: 9:00 - 14:00 Cena bez DPH: 2500 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Školská 1736/12, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 6
Kombinovaný kurz  

Komu je kurz určen:

Seminář je určen především úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zabývajících se personální činností popř. všem úředníkům, kteří se zabývají oblastí pracovního práva.

Přínos kurzu:

Cílem semináře je představení aktuální úpravy zákoníku práce v kontextu dalších pracovněprávních předpisů s ohledem na potřeby ÚSC.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Obecné představení tématu, lektora, očekávání od programu.

2. Legislativní aktuality v personální oblasti

 • Směrnice EU o sladění rodinného života a pracovních pomníkách – obsah a transpozice do zákoníku práce.
 • Novela zákoníku práce (charakteristika, zásady, uplatnění ve veřejné správě).

3. Změny v zákoníku práce po novele  a srovnání se zákonem o úřednících územních samosprávných celků (zejména s ohledem na        § 4 - §14 zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

 • Přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení ve veřejné správě, příslib zaměstnání).
 • Sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou –výjimky ve veřejné správě).
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem,rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování).
 • Doba setrvání prac. poměru.
 • Nová pravidla práce na dálku.
 • Home office (povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy, kontakt zaměstnance s pracovištěm).
 • Doručování pracovněprávních písemností.

4. Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života


5. Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele)


6. Skončení pracovního poměru (organizační změny, odvolání, odstupné)


7. Závěr

 • Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků.

Poznámka:

Včetně nových předpisů dle novely ZP.