Prosím o strpení, pracuji opravdu usilovně...
INSTITUT BERNARDA BOLZANA
Otevřené kurzy
Kurzy na míru
Náhradní plnění
Informace o kurzu
Název kurzu: MS Excel II. - Praktický pomocník v efektivní činnosti úřadu
Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.
Akreditace: MV ČR
AK/VE-199/2014;
MV ČR
AK/PV-463/2014
Lektor: Mgr. Radek Polák
Přihlásit
Termín konání: 16. 7. 2024 Číslo kurzu (VS): 24592
Tisk
Čas konání: 9:00 - 16:00 Cena bez DPH: 2400 Kč
Místo konání: Praha Cena s DPH: Akreditovaný kurz osvobozený od DPH
Adresa: Institut Bernarda Bolzana, Školská 1736/12, Praha 1
Počet vyuč. hodin: 7,5
Bariérový přístup  

Komu je kurz určen:

Úředníkům územní samosprávy, kteří se v rámci jimi vykonávaných správních činností setkávají s některými podkladovými dokumenty ve formátu .xls, nezbytnými pro jejich správní rozhodování (např. v rámci veřejných zakázek či v rámci nakládání s majetkem obce atp.), tvorbu výročních zpráv a pravidelných přehledů, a dále ti, kteří si sami, pro zefektivnění své odborné činnosti, vytvářejí různé evidence či databáze v prostředí MS Excel a kteří hledají další možnosti, jak zefektivnit svou práci a seznámit se s dalšími praktickými funkcemi Excelu.

Přínos kurzu:

Absolventi se naučí pokročilejšímu formátování tabulky, používat složitější vzorce a funkce, i propojit více listů. Získají nástroje, jak dohledávat chyby ve vzorcích a odkazech. Naučí se i jak se lépe v datech orientovat pomocí podmíněného formátování (barevné odlišení dat na základě hodnot v buňce). Seznámí se s grafy a jejich nastavením, s používáním datových řad a seznamů, a seznámí se s funkcemi. Pokročilejší nástroje MS Excel umožní úředníkům ÚSC efektivnější práci s rozsáhlejšími dokumenty (např. s rozsáhlými položkovými seznamy související např. se zadáváním veřejných zakázek, evidencí majetku obcí atp.), či grafické vyjádření dat (využitelné např. v rámci výročních zpráv, přehledů či při prezentaci dat v rámci územního plánování atp.). Absolventi programu budou celkově schopni kvalifikovaně pracovat s dokumenty MS Excel, a to jak v rámci správních, tak i v kontextu dalších odborných činností.

Program kurzu:

 

1. Úvod 

 • Představení lektora, účastníků – jejich zkušenosti. 
 • Možnosti využití pokročilejších funkcí MS Excel v prostředí ÚSC (využití databází při evidenci majetku obcí, analýza dat rozsáhlejších dokumentů – např. položkové seznamy v rámci veřejných zakázek, práce s grafy při prezentaci dat, trendů, vývoje zdravotního stavu obyvatelstva,  atp.).

2. Práce s buňkami a oblastmi. Formátování a úpravy tabulek

 • Pokročilé formátování buňky (datum, měna, procenta). 
 • Vytvoření vlastního formátu čísel. 
 • Pojmenování oblastí. 
 • Klávesové zkratky pro usnadnění práce.

    Formátování a úpravy tabulek:

 • Zarovnání textu v buňce. 
 • Ohraničení a výplň buňky. 
 • Speciální kopírování přes „Vložit jinak“.

3. Vzorce a funkce

 • Úprava vzorce, dohledávání chyb. 
 • Pravidla pro zápis vzorců. 
 • Relativní a absolutní odkazy. 
 • Kopírování a přesouvání vzorců.

    Funkce:

 • Kategorie funkcí. 
 • Použití základních funkcí a jejich zápis. 
 • Úpravy vzorců s funkcemi.

4. Práce s více listy, podmíněné formátování

 • Přesun, vkládání a kopírování listů.

    Podmíněné formátování:

 • Podmíněný formát přes hodnotu buňky.

5. Tvorba grafu pomocí průvodce

 • Změna typu grafu a doplnění popisů. 
 • Úprava legendy. 
 • Změny nastavení grafu.

6. Práce s databází a s rozsáhlými tabulkami

 • Okna, příčky a rozdělení. 
 • Ověření dat při zadávání. 
 • Seřazování dat. 
 • Filtrování dat (automatický a rozšířený filtr). 
 • Vytvoření souhrnu.

7. Seznamy a řady. Tisk

 • Práce s datovými řadami, praktické využití (automat. doplnění čísel, dat atd.). Vytváření vlastního seznamu (rozevírací okno).

    Tisk:

 • Oblast tisku. 
 • Náhled. 
 • Nastavení okrajů, umístění na stránce. 
 • Opakování záhlaví tabulky na každé stránce.

8. Závěr kurzu, rekapitulace, otázky, diskuze.

Poznámka:

Seminář probíhá interaktivní formou. Výuka probíhá v učebně vybavené počítači.